Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru renuntarea la cetatenia romana - conform art. 27 din Legea Cetateniei Romane nr. 21/1991

Descriere procedură
Etapele privind renuntarea la cetatenia romana:

1. Depunerea cererii
2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru cetăţenie 
3. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
4. Eliberarea adeverinţei prin care se dovedeşte renunţarea la cetăţenia română
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact

Adresa: Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 201 93 55
E-mail: cetatenie@just.ro

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala pentru Cetatenie,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
200 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Paşaport/cartea de identitate sau buletinul în original și în copiePaşaport/cartea de identitate sau buletinul în original și în copie „conform cu originalul” (cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea şi ştampila rotundă)Atasament-
2Procură specială (pentru depunerea cererii de renunţare) autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a RomânieiProcură specială (pentru depunerea cererii de renunţare) autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitateAtasament-
3Adeverinţă privind debitele către statAdeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din RomâniaAtasament-
4Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din RomâniaDeclaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din RomâniaAtasament-
5Acte de stare civilă în copii legalizateActe de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ), în copii legalizate. Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România, în copie legalizată. În cazul în care actele nu au fost transcrise  se vor depune copii legalizate de pe acestea, împreună cu traducerea legalizată în limba română, cu apostilă sau supralegalizare (după caz)Atasament-
6Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu sau Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu

Promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, în copie legalizată cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul) şi traducerea legalizată în limba română sau

Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu (certificat de naturalizare/certificat doveditor al obținerii cetățeniei străine), în copie legalizată, cu apostilă/supralegalizare (dacă este cazul) și traducerea legalizată în limba română sau paşaportul eliberat de autoritățile străine, în copie legalizată/„conform cu originalul” cu semnătura în clar a funcţionarului însărcinat cu primirea cererii şi ştampila rotundă
Atasament-
7certificatul de naştere al minorului, în copie legalizată, transcris, dacă este cazulcertificatul de naştere al minorului, în copie legalizată, transcris, dacă este cazulAtasament-
8consimţământul minorului, autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte

pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte

Atasament-
9declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate

declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate

Atasament-
10asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că aceștia au o altă cetăţenie

asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că aceștia au o altă cetăţenie

Atasament-
11acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română)

acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română)

Atasament-
12copie legalizată a hotărârii judecătoreşti de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă

În cazul în care copilul minor a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie se depune copie legalizată a hotărârii judecătoreşti de încredinţare a minorului, definitivă şi irevocabilă.

Atasament-
13Model cerereModel cerereFormular predefinit
14Opis anexă la cerere

Opis anexă la cerere

Formular predefinit
15Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Ordinul Presedintelui ANCDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Nr. 21/1991 din 1 Martie 1991 Republicata in 2020 - Legea Cetateniei Romane

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.