Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru obtinerea cetateniei romane - conform art. 10 din Legea Cetateniei Romane nr. 21/1991

Descriere procedură
Etapele privind obtinerea cetateniei romane conform art 10:

1. Depunerea cererii
2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru cetăţenie 
3. Raportul Comisiei 
4. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
5. Depunerea jurământului
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.
Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

Date de contact

Adresa: Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 201 93 55
E-mail: cetatenie@just.ro

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala pentru Cetatenie,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
200 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

Atasament-
2Paşaport în original și în copie legalizată

Paşaport în original și în copie legalizată

Atasament-
3Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată

Cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată

Atasament-
4Acte de stare civilă pentru titularul cererii

Acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ, etc.) apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul

Atasament-
5Acte de stare civilă pentru ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români,

Dacă titularul cererii nu a avut cetăţenia română sunt necesare acte de stare civilă(certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume, deces sau divorţ etc.) în original și în copii legalizate pentru ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români, apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul

Atasament-
6Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române

Atasament-
7Dovada locuinţei în România și a sursei legale de existenţă în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România)

Pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România: 

Dovada locuinţei în România:

 a)prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată.

b)prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

c)prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

d)prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

Dovada sursei legale de existenţă în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România).

Atasament-
8Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România

Atasament-
9Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică aRomâniei, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi

Atasament-
10Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor

Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul, apostilate/supralegalizate şi cu traducere în limba română, legalizată

Atasament-
11Acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, autentificat la notar sau la misiunea diplomatică a României, dacă este cazul
Acordul părinţilor pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, autentificat la notar sau la misiunea diplomatică a României, dacă este cazul
Atasament-
12Consimţământul minorilor de peste 14 ani

Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României în prezenţa unui părinte

Atasament-
13Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei româneDovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română titularului cererii sau ascendenţilor acestuia până la gradul II inclusiv (părinţi, bunici).

Dacă nu există o asemenea dovadă, sunt necesare:

 certificat de naturalizare sau certificat doveditor al obţinerii cetăţeniei străine, în copie legalizată, cu apostilă şi traducere legalizată, prin care petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au obţinut pentru prima dată de la plecarea din România o cetăţenie străină din care să reiasă data acordării acesteia;

– acte din care să rezulte data când petentul sau ascendenţii petentului (părinţi, bunici), foşti cetăţeni români, au emigrat din România (copie legalizată după paşaportul românesc cu viza de ieşire sau document de călătorie);

Atasament-
14model cerere

model cerere (descarca documentul in format word)

Formular predefinit
15opis anexă la cerere

opis anexă la cerere

Formular predefinit
16Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Ordinul Presedintelui ANCDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Nr. 21/1991 din 1 Martie 1991 Republicata in 2020 - Legea Cetateniei Romane

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.