Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura pentru redobandire a cetateniei romane - conform art. 11 din Legea Cetateniei Romane nr. 21/1991

Descriere procedură
Etapele pentru redobandire a cetateniei romane:

1. Depunerea cererii
2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru cetăţenie 
3. Raportul Comisiei 
4. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 
5. Depunerea jurământului
Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.
Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

Date de contact

Adresa: Str. Smârdan, nr. 3, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 201 93 55
E-mail: cetatenie@just.ro

Instituţia responsabilă
Autoritatea Nationala pentru Cetatenie,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
200 zile calendaristice
Termen de arhivare
30 ani

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

Două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

Atasament-
2Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată

Paşaportul, în original și în copie (cu traducere, după caz) legalizată

Atasament-
3Buletinul sau cartea de identitate, în original și în copie legalizată
Buletinul sau cartea de identitate, în original și în copie legalizată
Atasament-
4Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul.

Cazier judiciar din străinătate în original și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii

Atasament-
5Acte de stare civilă

Acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces sau de divorţ, extrase din Registrul de stare civilă, în original și/sau hotărâre judecătorească de reconstituire pe cale administrativă a actelor de stare civilă) în original și în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii

Atasament-
6Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii;

Atasament-
7Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române.

Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României, din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de dobândire a cetăţeniei române. În cazul în care solicitantul a depus anterior o cerere de redobândire a cetățeniei române, o nouă cerere va putea fii înregistrată numai după prezentarea și depunerea unei dovezi privind încetarea efectelor ordinului, eliberată de misiunea diplomatică competentă. În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii

Atasament-
8Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul

Acte de stare civilă în original și în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor şi cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul

Atasament-
9Acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar.

Acordul părinților pentru dobândirea cetăţeniei române de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar.  În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii.  În cazul actelor emise de țările semnatare ale Convenției de la Haga este obligatorie aplicarea apostilei, în condițiile legii

Atasament-
10Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte

Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte

Atasament-
11Model cerereModel cerereFormular predefinit
12Opis anexa cerereOpis anexa cerereFormular predefinit
13Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personalDeclaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Ordinul Presedintelui ANCDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea Nr. 21/1991 din 1 Martie 1991 Republicata in 2020 - Legea Cetateniei Romane

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.