Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Autorizatie de functionare - Alimentatie publica

Descriere procedură
Procedura mentioneaza documentele necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare in cazul unitatiilor de alimentatie publica.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Piaţa Unirii, nr. 6, Hateg, jud. Hunedoara
Telefon: 0354-808120
E-mail: primaria.hateg@yahoo.com
Instituţia responsabilă
Primaria Orasului Hateg,Județ HUNEDOARA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1actul constitutiv al societatii, statutul sau dupa caz, rezolutia directorului Oficiului Registrului Comertului, în copieAtasament-
2certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului si anexele acestuia, în copieAtasament-
3Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, pentru declararea punctului de lucru, originalAtasament-
4dovada titlului asupra imobilului, în copieAtasament-
5acorduri, avize autorizatii, licente ale institutiilor de specialitate, certificate ori alte documente prevazute în legislatia în vigoare ca necesare pentru desfasurarea activitatii economice autorizate, în copie conforma cu originalulAtasament-
6declaratie privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publicaconform modelului prevazut în anexa 2 la H.G.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse în structurile de primire turisticeAtasament-
7declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu s-au facut modificari care sa afecteze destinatia initiala a spatiului sau certificat de urbanism, autorizatie de construire privind construirea ori schimbarea destinatiei spatiului, originalAtasament-
8certificat de atestare fiscala eliberat, în conditiile legii, de structura cu atributii din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Hateg, originalAtasament-
9dovada achitarii taxei pentru eliberarea/vizarea anuala a acordului primarului ori a achitarii tarifului de autorizare, prevazute la art. 41 alin. (4) si alin. (5) din prezentul regulament, în copieAtasament-
10acordul vecinilor, obtinut în conditiile prezentului regulament, în originalAtasament-
11contract de prestari servicii salubrizare, în copie si adeverinta in originalAtasament-
12Cerere tip Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de functionare - Alimentatie publicaDocument-

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.