Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Emitere certificat de urbanism

Descriere procedură
Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizica sau juridica interesata sa primeasca de la autoritatea administratiei publice competente informatii cu privire la un imobil, teren si/sau constructii in scopurile definite la art. 6 din lege.

In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primariei Municipiului Focsani depunand o cerere conform formularului F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism in care se vor inscrie atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism:
localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.

- Chitanţă achitare taxă legală (copie):
- până la 150 mp - 6 lei
- între 151 – 250 mp inclusiv – 7 lei
- între 251 – 500 mp inclusiv - 9 lei
- între 501 – 750 mp inclusiv – 12 lei
- între 751 – 1000 mp inclusiv – 14 lei
- peste 1.000 mp – 14+0,01 lei/mp pentru suprafeţele mai mari de 1.000 mp
Plata se poate face online prin http://www.ghiseul.ro sau prin OP in contul RO 75TREZ69121160203XXXXX, C.U.I-4350645, prin TREZORERIA Focsani.
Structura care se ocupa de cerere este Directia Urbanism.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Focsani
Tel: 0237 236 000
E-mail: primarie@focsani.info
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Focsani,Județ VRANCEA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
10 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Taxa certificate de urbanismDocument de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, copieAtasament-
2Copie C.I., C.U.I. solicitant
Atasament-
3Planuri cadastrale/topografice si CF
Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauzã, astfel 1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliarã plan de încadrare în zonã, la scara 1:2.000, 1:500, dupã caz, eliberat, la cerere, de cãtre oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliarã extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciarã pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de cãtre biroul de cadastru şi publicitate imobiliarã.
Atasament semnat electronic-
4Copie act proprietateCopie dupa actul de proprietate al imobilul pentru care se doreste emiterea certificatului de urbanism.Atasament semnat electronic-
5Cerere in vederea obtinerii CERTIFICATULUI DE URBANISM
Formular model F.1 – CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism, in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia cuprinzand 1. elementele de identificare a solicitantului 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel 3. elementele care definesc scopul solicitării.
Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
3LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificarile si completarile ulterioare
4Hotararea Guvernului nr. 525/1996

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.