Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Întocmire acte de stare civila transcrise - nastere

Descriere procedură
Procedura mentioneaza documentele necesare transcrierii certificatelor/extraselor de nastere eliberate de autoritati straine.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 4, Lugoj, jud. Timiş
Telefon: 0256-352240
E-mail: contact@primarialugoj.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Lugoj,Județ TIMIS
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
1 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie act identitate solicitantCopia actului de identitate al solicitantuluiAtasament-
2Copie act identitate titular certificat/extrasCopia actului de identitate al titularului certificatului/extrasului de nastere a carui transcriere se solicitaAtasament-
3Procura speciala când este cazulProcura speciala pentru solicitarea transcrierii si ridicarea certificatului de nastereAtasament-
4Declara?ie ca nu s-a mai solicitat transcrierea/înscriereaFormular tip pentru declararea faptului ca nu s-a mai solicitat transcrierea certificatului/extrasului de na?tereAtasament-
5Copie act identitate tataCopia actului de identitate al tatalui persoanei al carui certificat/extras de na?tere se solicita a fi transcrisAtasament-
6Copie act identitate mamaCopia actului de identitate al mamei persoanei al carui certificat/extras de na?tere se solicita a fi transcrisAtasament-
7Dovada pla?ii taxei de timbru pentru transcriere certificat/extras na?tereTaxa de transcriere a certificatului/extrasului de na?tere este de 2 lei pt. anul 2016 ?i se achita în contul RO74TREZ62321340250XXXXX deschis la Trezoreria Lugoj Atasament-
8Copie certificat na?tere parinte unic (când este cazul)Copia certificatului de na?tere al parintelui unic al persoanei al carui certificat/extras de na?tere se solicita a fi transcrisAtasament-
9Copie certificat casatorire parin?i (când este cazul)Copia certificatului de casatorie al parin?ilor persoanei al carui certificat/extras de na?tere se solicita a fi transcrisAtasament-
10Certificat/extras na?tere – original (supralegalizat – daca e cazul)Certificat/extras na?tere eliberat de autorita?ile straine - în original (supralegalizat – daca e cazul)Atasament-
11Certificat/extras na?tere – copie Copie certificat/extras na?tere eliberat de autorita?ile straine (supralegalizat – daca e cazul) Atasament-
12Traducere legalizata a certificatului/extrasului de na?tere (când este cazul)Traducere - legalizata notarial sau la reprezentan?a diplomatica a României – a certificatului/extrasului de na?tere (când este cazul)Atasament-
13Declara?ie parin?i privind domiciliul minorului (daca au domicilii diferite)Declara?ie parin?i privind domiciliul minorului (daca au domicilii diferite); daca se depune de unul din parin?i, declara?ia se face de acesta în fa?a ofi?erului de stare civila; la cererea depusa cu procura speciala, solicitantul va prezenta declara?ia parin?ilorAtasament-
14Cerere tipFormular tip pentru transcrierea certificatelor/extraselor de nastereDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de na?tereDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind actele de stare civila, republicata 2012
2HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.