Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Certificat de Urbanism

Descriere procedură

Procedura mentioneaza documentele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism. 

1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 si 4 din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant - persoana fizica sau persoana juridica. 

2. Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Adresa: Strada Mihai Viteazul, Nr.173, Județul Covasna
Tel: (0267) 370 337
E-Mail: primaria@intorsura.info
Instituţia responsabilă
Primaria Orasului Intorsura Buzaului,Județ COVASNA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
7 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Elemente de identificare a imobilului teren si/sau constructiiplanuri topografice / cadastre ale imobilului Plan de situatie, Plan de incadrare in zonaAtasament-
2Extras de carte funciara de informare (C.F)CopieAtasament-
3Chitanta BIT (Biroul Taxe si Impozite)copie - chitanta care atesta plata taxei de eliberare a certificatuluiAtasament-
4Cerere tipCERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISMDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de UrbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.