Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Emitere autorizație de construire

Descriere procedură

Procedura are caracter informational și nu este disponibila pentru soluționare prin intermediul acestei platforme.  Dosarul se depune la sediul primariei orasului Bragadiru.  Se elibereaza autorizatia de contruire impreuna cu un exemplar documentatia tehnica, in original vizat spre neschimbare.  Mentiune: autorizatia de construire poate fi eliberata mandatarului in baza procurii speciale prezentata in forma autentica, in original.

Căi de atac
În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.
Date de contact
​Adresa: Şos. Alexandriei, nr. 249, Bragadiru, Ilfov
Telefon: 021-4480795
Email: primariabragadiru@yahoo.com
Instituţia responsabilă
Primaria Orasului Bragadiru,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanism ( copie)Atasament-
2Extras de carte funciara pentru informareDocumentul trebuie sa fie actualizat la zi si se elibereaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IlfovAtasament-
3Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan (original)Documentul trebuie sa fie actualizat la zi si se elibereaza de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IlfovAtasament-
4Act de proprietate ( copie legalizata)Atasament-
5Avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism copieAtasament-
6Numar postal copieAtasament-
7Proces verbal de pichetare a terenului, semnat si stampilat de topometru autorizat, actualizat original Atasament-
8Declaratie notariala privind respectarea retragerilor referitoare la trama stradala originalAtasament-
9Studiu geotehnic ( original)Atasament-
10Calculul coeficientului de izolare termica ( original)Atasament-
11Documentatia tehnica 2 exemplare originaleAtasament-
12Chitanta cu contravaloarea taxei pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintareAtasament-
13Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintareFormular tipizatDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Autorizatie de construireDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Legea administratiei publice locale
3Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
4Hotarare pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu - actualizata

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.