Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Certificat de Urbanism

Descriere procedură

Documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism. Note 1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 si 4 din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant - persoana fizica sau persoana juridica. 2. Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.Căi de atac

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Date de contact
Adresa: Ineu, Strada Republicii nr. 5, jud. Arad
Telefon: 0257-511 550
Email: primaria@primariaineu.ro


Registru de linkuri

În cazul unui litigiu între beneficiar și autoritatea competentă sunt aplicabile dispozițiile de drept comun.

Instituţia responsabilă
Primaria Orasului Ineu,Județ ARAD
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Planuri cadastrale/topograficePlanuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor în cauza, astfel: 1. pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în zona, la una din scarile 1:500, 1:2.000, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara; 2. pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara. Atasament-
2Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie. Taxa certificat urbanism platita în contul RO92TREZ02421180250XXXXXAtasament-
3Cerere tip privind eliberarea Certificatului de UrbanismFormularul-model F.1 CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzând:1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune altfel; 3. elementele care definesc scopul solicitarii; Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.