Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind emiterea certificatului de urbanism

Descriere procedură

Procedura mentioneaza documentele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism. 

Note: 1. Potrivit prevederilor art.6 alin (1) si (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza la cerere oricarui solicitant- persoana fizica sau juridica. 

2. Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun

Date de contact
Primaria Orasului Flamanzi
Telefon: 0231 552 727
Email: orasflamanzi@yahoo.com
Str. Dimitrie Iov, nr. 284, Flamanzi, jud Botosani
Instituţia responsabilă
Primaria Orasului Flamanzi,Județ BOTOSANI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Planuri cadastrale/topograficePlanuri cadastrale/topografice, cu evidentiarea imobilelor in cauza,astfel 1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara plan de incadrare in zona, la una din scarile 1500, 12000, dupa caz eliberat la cerere de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara2. pentru imobilele inscrise in evidentele de Cadastru si Publicitate Imobiliara extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.Atasament-
2Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copieTaxa certificat de urbanism platita in contul RO79TREZ11621180250XXXXXAtasament-
3Cerere tipFolmurarul-model F.1 CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism, in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand 1. elemente de identificare a solicitantului 2. elemente de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel 3. elemente care definesc scopul solicitariiDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDINUL_839_NORME_LEGEA_50
2LEGEA 50 ACTUALIZATA 2012

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.