Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Certificat de Urbanism

Descriere procedură

Procedura mentioneaza documentele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism. 

1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (4) din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant - persoana fizica sau persoana juridica. 

2. Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun

Date de contact
Primaria Municipiului Moreni
Tel.: 0245/667.265
E-mail: contact@primariamoreni.ro
Str.A.I. Cuza, nr.15, Moreni, jud. Dambovita
Instituţia responsabilă
Primaria Municipiului Moreni,Județ DAMBOVITA
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Planuri cadastrale/topograficePlanuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor în cauza, astfel: 1. pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în zona, la una din scarile 1:500, 1:2.000, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara; 2. pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.Atasament-
2Dovada platii Taxa de eliberare Certificat de UrbanismTaxa de eliberare a Certificatului se plateste in contul RO63TREZ27421180250XXXXX deschis la Trezoreria Moreni si se calculeaza astfel: pentru supraf.pana la 150 mp=6 lei, pt.151-250 mp=7 lei, pt.251-500 mp=9 lei, pt.501-750 mp.=12 lei, pt. 751-1000 mp.=14 lei, peste 1000 mp=14 lei + 0.01 lei/mp pt.fiecare mp care depaseste 1000 mp.Atasament-
3Cerere tipFormularul-model CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzând:1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune altfel; 3. elementele care definesc scopul solicitarii.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de UrbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.