Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea pe teritoriul României a certificatelor profesionale pentru consilieri de siguranță, pentru transportul mărfurilor periculoase.

Descriere procedură

În conformitate cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, întreprinderile care efectuează transporturi rutiere de mărfuri periculoase ori care desfăşoară operaţiuni de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare legate de acest transport trebuie să desemneze unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, titular al unui certificat de pregătire profesională pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din O.M.T.IC. nr. 1033/2020 privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este autoritate competentă, certificatele de pregătire profesională valabile ale consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase eliberate în conformitate cu dispozițiile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, în alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European  sau în Confederaţia Elveţiană de către autoritățile competente sau organismele desemnate de statele menționate,  sunt recunoscute în România.

           În vederea acceptării certificatului de competență profesională, titularul acestuia va depune o cerere însoțită de documentele prevăzute mai jos la capitolul ”documente necesare”.

            Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.

            Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării, dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării. În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională.    

         Precizăm de asemenea, faptul că notificarea finală a solicitantului depinde de timpul în care este primit răspunsul de la autoritațile emitente ale certificatului. 

Căi de atac
Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Date de contact
​Autoritatea Rutiera Romana
B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 318 21 00
E-mail: relatiipublice@arr.ro
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat profesional pentru consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoasecopia certificatului de competență profesională și o traducere autorizată a acestuia în limba românăAtasament-
2actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate

copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant

Atasament-
3Cerere adresată Autorității Rutiere Române - ARR prin care se solicită recunoașterea certificatului profesionalÎn cerere se vor menționa: datele de contact ale solicitantului (nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail), tara și autoritatea emitentă a documentului în baza căruia se face recunoașterea certificatului.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Răspuns privind recunoașterea certificatuluiDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege pentru aderarea Romaniei la Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase
2O.M.T. nr.1214 din 2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
3ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase face parte din Lista profesiilor reglementate din România conform Anexei nr.2 a Legii nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu se poate recunoaște prin Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea “Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.