Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea certificatului de competență profesională CCP, care certifică conducătorilor auto resortisanți ai statelor membre din U.E. calificarea inițială sau formarea periodică, în vederea efectuării operaţiunilor de transport rutier

Descriere procedură

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, pentru efectuarea operațiunilor de transport rutier pe teritoriul României, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE respectiv C1, C1E, C sau CE au obligatia de a deţine şi un certificat de calificare profesională initială CPI sau un certificat de calificare profesională continuă CPC, după caz. Totodată, Ordonanța Guvernului nr 27/2011 precum și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1214/2015, prevăd faptul că pe teritoriul României sunt recunoscute ca fiind valabile CPI și CPC eliberate în condițiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, în conformitate cu prevederile Directivei 2003/59/CE pentru a se stabili dacă un conducător auto își îndeplinește obligațiile, statele membre trebuie să elibereze conducătorilor auto un certificat de competență profesională, denumit în continuare -CCP- care să certifice calificarea inițială sau formarea periodică a acestora. De asemenea, este prevazută posibilitatea ca autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene să aplice codul comunitar stabilit prin Directiva 91/439/CEE fie pe permisul de conducere în dreptul categoriilor de conducere pentru care se atestă calificarea inițială sau formarea periodică cu înscrierea datei pâna la care sunt valabile calificările, fie pe cartea de calificare a conducătorului auto. Cartea de calificare a conducătorului auto emisă de către statele membre ale Uniunii Europene este recunoscută reciproc de acestea. În vederea recunoașterii pe teritoriul României a certificatului de competență profesională CCP care certifică conducătorilor auto resortisanți ai statelor membre din Uniunea Europeana calificarea inițială sau formarea periodică, în vederea efectuării operaţiunilor de transport rutier cu vehicule care se încadrează în categoriile de permis de conducere D1, D1E, D sau DE respectiv C1, C1E, C sau CE, solicitanții vor depune o cerere în acest sens, copia CCP față/verso, respectiv după caz copia permisului de conducere auto pentru conducătorul auto care are înscris pe permisul de conducere codul comunitar - 95 - care stabilește prin Directiva 91/439/CEE că respectivul conducător este deținator de CCP și îndeplinește obligația de aptitudine profesională prevăzută în Directiva 2003/59/CE pâna la data înscrisă în dreptul categoriei de pe permis. Autoritatea Rutieră Română-ARR va verifica autenticitatea și valabilitatea documentelor atașate permis sau CCP la autoritățile emitente din statele membre ale Uniunii Europene şi în funcție de răspunsul primit de la aceste autorități se va notifica solicitantul. Menționam, faptul că notificarea finală a solicitantului depinde de timpul în care este primit răspunsul de la autoritațile emitente ale CCP/permis conducere. 

Căi de atac

Precizăm de asemenea, faptul că persoana care se consideră vatamată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ în conformitate cu Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact
​Autoritatea Rutiera Romana
Adresa: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 312 15 19
E-mail: arutiera@arr.ro
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat de competența profesionala CCP, emis de un stat membru al UECopie lizibila, fața/verso a certificatuluii de competența profesionala CCP, emis de un stat membru al Uniunii EuropeneAtasament-
2Permis de conducere auto care are înscris codul comunitar 95, emis de un stat membru al Uniunii EuropeneCopie lizibila, fața/verso a permisului de conducere auto, emis de un stat membru al UEAtasament-
3Cerere adresata Autoritații Rutiere Române-ARR prin care se solicita recunoașterea calificarii inițiale sau formarii periodice a conducatorilor autoÎn cerere se vor menționa date de contact ale solicitantului nume, prenume, adresa poștala, adresa de e-mail, tara și autoritatea emitenta a documentului în baza caruia se face recunoașterea calificarii inițiale sau formarii periodice a conducatorilor auto resortisanți ai statelor membre din Uniunea EuropeanaFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Raspuns privind recunoașterea certificatului de competență Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau pasageri
2O.U.G nr.27 din 2011privind transporturile rutiere
3O.M.T. nr.1214 din 2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
4Directiva Parlamentului European si a Consiliului 123 din 2006 privind permisele de conducere
5Legea nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
6ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de conducător auto care efectuează transport rutier public de persoane sau transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată e mai mare de 3,5 tone face parte din Lista profesiilor reglementate din România conform Anexei nr.2 a Legii nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu se poate recunoaște prin Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în secțiunea “Descriere procedură”.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.