Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Dobândirea dreptului de semnătură temporar pe teritoriul României de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale SEE și Confederației Elvețiene (15)

Descriere procedură

Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene cu dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României
OAR este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene; Dobândirea dreptului de semnătură temporar sau ocazional se obține prin recunoașterea automată a titlului de calificare și a dreptului de semnătură, de către Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC).
Pentru descrierea completă a procedurii vă rugăm să consultați documentul accesând următorul link: 

Ulterior dobândirii dreptului de semnătură temporar, arhitectul fiind înregistrat într-un Registru ținut în format electronic și în SIOAR, va avea acces la platforma SIOAR- https://www.sioar.ro/

Aceste informații pot fi obținute și prin accesarea următorului link: https://www.oar.archi/exercitarea-profesiei/recunoastere-calificari-internationale-si-echivalare-dobandire-drept-de-semnatura

Căi de atac

În privința recunoașterii titlului de calificare și a dreptului de semnătură, solicitantul poate ataca decizia CNRC în contencios administrativ, potrivit Legii nr. 554/2004.

Referitor la exercitarea profesiei, având în vedere dispozițiile art. 95 alin. (1) din ROF, persoana prejudiciată prin serviciile prestate de un arhitect membru al OAR poate formula o sesizare disciplinară, aceasta urmând să fie soluționată  de Comisia de disciplină a OAR competentă.

Totodată, în vederea soluționării unui eventual litigiu  (OAR-Arhitect, OAR-Beneficiar, Arhitect-Beneficiar, Arhitect-Arhitect), persoana prejudiciată poate recurge la procedurile din dreptul intern.

Date de contact
​Ordinul Arhitectilor din Romania
Strada Pictor Arthur Verona, Nr. 19, Sector 1, București
Telefon: (+4) 021 317 26 34
E-mail: office@oar.archi
Registru de linkuri

Orice persoană interesată poate identifica un arhitect cu drept de semnătură temporar accesând SIOAR -https://www.sioar.ro/membersearch

Instituţia responsabilă
Ordinul Arhitectilor din Romania,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
30 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie CI/PașaportAtasament-
2Copie și traducere autorizată certificatDocument emis de statul membru de stabilire a solicitantului prin care se atestă că, la data eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în respectivul stat și că nu îi este interzisă definitiv sau temporar exercitarea activităților de arhitect și că nu are sancțiuni disciplinareAtasament-
3Copie și traducere autorizată diplomăAtasament-
4Dovada plății

575 lei – recunoașterea calificării și eliberarea Atestatului; 225 lei – procesarea documentelor necesare înregistrării la prima prestare de servicii și eliberarea Adeverinței de acordare a dreptului de semnătură temporar; Modalitatea de plata: prin transfer bancar la Ordinul Arhitecților din Romania, Cod fiscal 14083510, Banca Romana pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei, Cont in lei: RO80BRDE410SV21208234100, Cont in euro: RO31BRDE410SV18573724100, Cod swift: BRDEROBU (pentru plățile in euro)

Atasament-
5CV succintAtasament-
6Copie si traducere autorizata asigurare profesionalaAtasament-
7Cazier judiciarAtasament-
8Cerere recunoastere titlu calificare
Atasament semnat electronic
9Declaratie prealabila scrisaDocument în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în RomâniaAtasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoastere a calificarii; Adeverința de acordare a dreptului de semnătură temporarDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
2HOTARARE nr. 932 din 1 septembrie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
3NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr.184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect
4HOTARÂRE nr. 1063 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184 din 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 932 din 2010
5Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
6Directiva 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaLegea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoașterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. În România, profesia de arhitect este reglementată prin Legea nr. 184/2001 și HG 932/2010.Cardul Profesional EuropeanNu se obține prin cardul profesional european.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleSunt prezentate în secțiunea Descriere procedură; procedura pentru stabilire nepermanenta.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.