Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PJ

Descriere procedură
Cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii PJ societate cu raspundere limitata, etc. se depune la registrul comertului de pe lânga tribunalul din judetul în care solicitantul îsi stabileste sediul social direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http//portal.onrc.ro, iar formalitatile aferente se gasesc în ghidul rezervare PJ. Înregistrarea în registrul comertului a persoanei juridice societate cu raspundere limitata, etc. se face în baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal  sau a persoanei desemnate de directorul general al ONRC. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucratoare, calculat de la data înregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate. Taxa si tariful se achita la ghiseu ( in numerar sau cu card bancar), prin mandat postal sau ordin de plata. Pentru ordin de plata, conturile corespund ORCT in raza caruia isi are stabilit sediul social, la nivel de judet în care urmeaza se fie virate sumele necesare se gasesc la adresa http://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban. Pentru cererile care se transmit on-line prin portalul de servicii ONRC http//portal.onrc.ro, plata taxelor si tarifelor se face si on-line pe portalul http//portal.onrc.ro. Informatii suplimentare: www.onrc.ro.

Date de contact:
Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti
Telefon:  021 316 08 04
E-mail: onrc@onrc.ro
Instituţia responsabilăOficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare3 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Ghid inregistrare PJGhidul înregistrare PJ contine formalitatile necesare pentru înregistrarea în registrul comertului a persoanelor juridice (societate cu raspundere limitata, etc.)Document scanat
2Cerere de inregistrare PJCererea înregistrare PJ se completeaza de catre solicitant si se depune la oficiul registrului comertului, însotita de înscrisurile în sustinere si dovada platii taxelor si tarifelor aferente, dupa caz, conform ghidului de înregistrare PJAtasament semnat electronic
3Anexa inregistrare fiscala PJAnexa înregistrare fiscala PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
4Anexa investitie straina PJAnexa investitie straina PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
5Model 1 declaratie autorizare PJModelul 1 al declaratiei de autorizare PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca nu desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
6Model 2 declaratie autorizare PJModelul 2 al declaratiei de autorizare PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
7Aviz asociatie de proprietari sediu social PJAvizul asociatiei de proprietari pentru sediu social PJ se depune în situatia în care sediul social al PJ se stabileste într-un imobil cu destinatia de locuintaAtasament semnat electronic
8Formular ANAF certificat sediu social PJFormularul ANAF pentru certificatul de sediu social PJ se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, pentru eliberarea certificatului de sediu social de catre administratia financiara competentaAtasament semnat electronic
9Model act constitutiv SRL asociat unicActul constitutiv SRL cu asociat unic se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic
10Model act constitutiv SRL mai multi asociatiActul constitutiv SRL cu mai multi asociati se întocmeste si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJAtasament semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrareDocument
2Certificat constatator privind autorizare functionare prin înregistrare declaratie tip pe proprie raspundereDocument fizic si document semnat electronic
3RezolutieDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
2Lege privind registrul comertului - Republicata
3Ordin privind Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
4Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
5Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
6Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
7Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor
8Ordin privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
9Hotarare de Guvern privind aprobarea taxei si tarifului pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
10Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
11Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri- Text actualizat
12CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
13HOTARARE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
14HOTARARE privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
15LEGEA societatilor - Republicare
16ORDIN pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certifi
17ORDONANTA DE URGENTA pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului
18Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014
19Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului
20Hotarare de Guvern pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii