Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Cerere emitere certificate de urbanism

Descriere procedură

Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizica sau juridica interesata sa primeasca de la autoritatea administratiei publice competente informatii cu privire la un imobil, teren si/sau constructii în scopurile definite la art. 6 din Lege. În vederea eliberarii certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa Primariei Predeal depunând o cerere conform formularului-model F1 CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism - în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, unde este cazul, daca legea nu dispune altfel, cât si elementele care definesc scopul solicitarii.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Primaria Orasului Predeal
Telefon: 0268.456237
Email: contact@primaria-predeal.ro
Bvd. Mihail Săulescu nr. 127 Predeal, judeţul Braşov
Instituţia responsabilă
Primaria Orasului Predeal,Județ BRASOV
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1planuri cadastrale/topograficeplanuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor în cauza, astfel: 1. pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în zona, la una din scarile 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 : 2.000, 1 : 1.000, 1 : 500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara; 2. pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.Atasament-
2documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, copietaxa certificat de urbanismAtasament-
3cerere-tipformular model F.1 CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism, în conformitate cu precizarile privind completarea acesteia,cuprinzând: 1. elementele de identificare a solicitantului; 2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune altfel; 3. elementele care definesc scopul solicitarii;Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de urbanismDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
2Ordinul nr 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.