Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Adeverinţe privind sistemul de învăţământ din România

Descriere procedură

PROCEDURA ARE CARACTER INFORMAȚIONAL ȘI NU ESTE DISPONIBILĂ PENTRU SOLUȚIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME.


CNRED eliberează adeverinţe cu privire la structura sistemului preuniversitar şi superior de învăţământ, statutul unei instituţii de învăţământ, drepturile academice şi profesionale ale unei diplome, informaţii privind sistemul de notare, cât şi de confirmare a autenticităţii unei diplome.

Depunere dosar

 • prin poştă:

Registratura Ministerului Educației și Cercetării,
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

Acte necesare 

1. Cerere;

2. Actul de studii eliberat de o unitate de învățământ sau instituție de învățământ superior și/sau situație școlară/foaie matricolă/supliment la diplomă, dacă este cazul  - în copie

3. În cazul în care se solicită în adeverinţă şi confirmarea autenticităţii şi valabilităţii diplomei de studii, se depune:

 • diploma de Bacalaureat vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (dacă este cazul) - copie
 • diploma de studii superioare vizată de CNRED (dacă este cazul) - copie

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

  5. Taxa de evaluare de 50 de lei

  Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZDin străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei și Cercetării
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Eliberare adeverinţă

  Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

  Adeverința se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

  Căi de atac

  In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

  Date de contact
  contact:="" str.="" spiru="" haret,="" nr.="" 12,="" sector="" 1,="" bucureşti.telefon="" secretariat="" -021="" 405="" 56="" 59

  Instituţia responsabilă
  Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTI
  Modalitate prestare
  National
  Timp de soluţionare
  30 zile calendaristice
  Termen de arhivare
  3 ani
  Termen de completare dosar
  15 zile calendaristice

  Documente finale

  Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
  1AdeverintaDocument-

  Profesii reglementate

  Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă

  Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.