Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Recunoasterea studiilor cetatenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat în România

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarele se depun în perioada 01.04.2015-21.08.2015. Dosarul se poate depune la institutia de învatamânt superior din România unde se solicita înscrierea sau la Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Pâna la momentul completarii nu se solutioneaza dosarele care nu îndeplinesc urmatoarele conditii sa contina toate documentele specificate în lista publicata sa fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Dosarele se verifica numai de catre inspectorii CNRED la momentul procesarii. Raspunsurile privind recunoasterea studiilor se vor comunica în scris universitatilor de catre CNRED.
Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareTransfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Diploma de studii superioareÎn copie simpla si traducerea legalizata. Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga. Diplomele originale emise în statele care nu sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta si Ambasada/Oficiul Consular al României în tara respectiva. Documentele redactate în alte limbi decât limbile engleza si franceza vor fi traduse în limba româna sau în limba engleza.Atasament-
2Foaia matricola / supliment la diplomaÎn copie simpla si traducerea legalizata. Documentele redactate în alte limbi decât limbile engleza si franceza vor fi traduse în limba româna sau în limba engleza.Atasament-
3Documentul personal de identificareÎn copie simpla: pasaport - copie dupa paginile 1, 2, 3, 4 sau alt act de identitate.Atasament-
4Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
5Cerere / Application / DemandeApplication for recognition of studies for enrolment to master/PhD studies/DPPD, 2016-2017 university year / Demande de reconnaissance requise pour ladmission aux master/études de doctorat/DPPD, année universitaire 2016-2017Document scanat
6Autorizare pentru verificareFormularul Authorization for verification completat.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Raspuns privind recunoasterea studiilorDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă