Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Eliberarea atestatelor de recunoastere în vederea accesului pe piata fortei de munca pentru cetatenii statelor membre UE si SEE si Confederatia Elvetiana si membrii de familie ai acestora, posesori ai unui permis de sedere termen lung CE / long term CE

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarul se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni pâna vineri Luni, Marti, Miercuri si Joi, între orele 09.00-11.00 si 14.00-16.00, Vineri, între orele 09.00-11.00 sau prin posta, catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, la adresa Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. NOTA Pentru mai multe dosare de la aceeasi companie se vor alcatui dosare complete! Durata procedurii de recunoastere va fi de 30 zile, de la data depunerii dosarului complet. Nu se solutioneaza pâna la momentul completarii dosarele care nu îndeplinesc urmatoarele conditiisa contina toate documentele specificate în lista publicata sa fie completate toate rubricile din formularul tipizat, inclusiv casuta Dovada platii cu nr. chitantei sau O.P. pentru aceeasi firma, pentru mai multe dosare depuse, pe dovada platii se va mentiona obligatoriu numele persoanei pentru care se solicita recunoasterea. Dosarele se verifica numai de catre inspectorii CNRED la momentul procesarii. Eliberarea atestatelor se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 09.00 - 12.00, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti. În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul. Ridicarea atestatelor de recunoastere se face numai în baza împuternicirii delegatie din partea firmei.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareTransfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1DiplomaCopie legalizata daca originalul este în limba româna, traducerea legalizata în limba româna în original a diplomei. Mentionam ca toate actele de studii trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta.Atasament-
2Foaia matricola / suplimentul la diplomaCopie a foii matricole/suplimentul la diploma sau traducerea legalizata în limba româna în original a foii matricole / suplimentul la diploma (daca originalul nu este într-o limba de circulatie internationala). Mentionam ca toate actele de studii trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta.Atasament-
3Alte documente relevante - pentru profesiile reglementate în RomâniaDocumente relevante pentru recunoasterea diplomelor din domeniile profesiilor reglementate în România. Mentionam ca toate actele de studii trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente pentru statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state diplomele vor fi supralegalizate sau vor fi însotite de Adeverinta de autenticitate emisa de catre autoritatile competente din tara de provenienta.Atasament-
4Documente personale de identificareÎn copie simpla - pasaportul cetateanului strain (copie dupa pagina sau paginile care cuprind datele de identificare).Atasament-
5Împuternicire - daca este cazulÎmputernicire pentru persoana care va depune dosarul si va ridica atestatul de recunoastere.Atasament-
6Document personal de identificare a persoanei imputernicite - daca este cazulCopie a actului de identitate a persoanei imputernicite.Atasament-
7Dovada platii sumei aferenteCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
8CerereCerere de recunoaştere în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă pentru cetăţenii UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, cu permis de şedere termen lung CE / long term CEDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de recunoastereDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentă