Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Echivalarea / recunoasterea diplomelor de doctorat

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarul se depune la Registratura ministerului, în programul de lucru cu publicul, de luni pâna vineri Luni, Marti, Miercuri si Joi, între orele 09.00-11.00 si 14.00-16.00, Vineri, între orele 09.00-11.00 sau prin posta, catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, la adresa Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Eliberarea atestatelor se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 09.00 - 12.00, la sediul Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti. În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenta titularului sau a unei persoane împuternicite cu procura notariala, care sa se prezinte cu Buletinul/Cartea de identitate. Diploma originala va fi verificata, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare catre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procura notariala. În conformitate cu noile reglementari, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 data registraturii, CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare90 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Actul de identitate aflat în termen de valabilitateActul de identitate și dovada schimbarii numelui daca este cazul, în copie.Atasament-
2Diploma de doctorÎn copie și traducere legalizata. / În copie legalizata, în cazul în care diploma de doctor este în limba româna.Atasament-
3Actul de studii din ciclul universitar anterior care a dat acces la studii doctoraleÎn copie legalizata daca actul de studii este obținut în România. / Atestatul de recunoaștere sau echivalare, în copie, daca actul de studii este obținut în strainatate.Atasament-
4Orice alte documente suplimentare solicitatePentru procedura de evaluare de catre CNATDCU.Atasament-
5Curriculum VitaeSe recomanda redactarea în formatul Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitaeAtasament-
6Teza de doctoratÎn format PDF, nu se accepta varianta scanata. Pot face excepție de la aceasta regula materialele audio, video sau ilustrațiile grafice.Atasament-
7Rezumatul tezei de doctorat15-20 pag., în funcție de domeniul de studii, în format PDF nu se accepta varianta scanata, în limba româna, engleza sau franceza.Atasament-
8Compact disc CDDocumentele menționate la nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 vor fi inscripționate pe un CD, în forma scanata, de tip PDF.Atasament-
9Varianta tiparita a tezei de doctorat si a rezumatului tezei - daca este cazulDosarele pentru recunoasterea diplomelor de doctor obtinute la universitati din state terte care nu sunt mentionate în lista aprobata prin Ordinul de Ministru nr. 3158/2012, vor contine varianta tiparita a tezei de doctorat si a rezumatului tezei, pentru a fi evaluate de catre comisiile de specialitate din cadrul CNATDCU.Atasament-
10Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! Pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
11CerereCerere pentru recunoașterea diplomei de doctor şi a titlului de doctorDocument scanat
12Autorizare pentru verificareFormularul Authorization for verification completat.Document scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de echivalare / recunoastereDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentă