Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Echivalarea diplomei de Bacalaureat obtinute în strainatate de cetatenii români

Descriere procedură
PROCEDURA ARE CARACTER INFORMATIONAL SI NU ESTE DISPONIBILA PENTRU SOLUTIONARE PRIN INTERMEDIUL ACESTEI PLATFORME. Dosarul se poate depune direct la Registratura ministerului, Str. Spiru Haret, nr. 10, în orarul Luni-Joi 09.00-11.00 si 14.00-16.00, Vineri 09.00-11.00 sau la Inspectoratul Scolar Judetean sau prin posta, expediat pentru CNRED la adresa Registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucuresti. Conform Regulamentului CNRED, durata procedurii de echivalare pentru studiile preuniversitare va fi de 30 zile de la data depunerii dosarului complet. Nu se solutioneaza pâna la momentul completarii dosarele care nu îndeplinesc urmatoarele conditii sa contina toate documentele specificate în lista publicata sa fie completate toate rubricile din formularul tipizat. Dosarele se verifica numai de catre inspectorii CNRED la momentul procesarii. Eliberarea atestatelor se va efectua dupa programul Luni - Joi, între orele 0900 - 1200, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor - Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucuresti. În zilele de vineri nu se lucreaza cu publicul. Pentru eliberarea atestatelor de echivalare este obligatorie prezenta titularului sau a unei persoane împuternicite cu procura notariala, care sa se prezinte cu originalul diplomei echivalate si Cartea/Buletinul de identitate. Diploma originala va fi verificata, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare catre solicitant personal sau persoanei împuternicite cu procura notariala. În conformitate cu noile reglementari, pentru dosarele depuse începând cu data de 12.03.2015 data registraturii, CNRED va emite atestatele de echivalare a studiilor tehnoredactate pe hârtie A4.

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 12, sector 1, Bucureşti.Telefon secretariat -021 405 56 59

Instituţia responsabilăMinisterul Educaţiei Naţionale - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare3 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Foaia matricola din România pentru toti anii de studii, anterioara plecarii în strainatate - daca este cazulÎn original sau în copie legalizata sau în copie certificata "conform cu originalul" de catre Inspectoratul Scolar Judetean / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.Atasament-
2Certificat al Examenului de Capacitate sau pentru Testul National de cunostinte - daca este cazulÎn copie legalizata.Atasament-
3Foile matricole pentru toti anii de studii din strainatate, pe ani scolari si clase promovate, din care sa rezulte disciplinele studiate si calificativele obtinuteCopie simpla dupa original si traducere legalizata în limba româna, cu exceptia actelor de studii redactate în limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, spaniola, italiana).Atasament-
4Diploma de BacalaureatCopie simpla dupa documentul original redactat în limba oficiala a statului emitent traducere legalizata în limba româna diplomele originale emise în statele care sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga trebuie sa fie vizate cu Apostila de la Haga de autoritatile competente din tarile emitente, pentru statele membre UE vor fi vizate cu Apostila Conventiei de la Haga doar diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia si Cipru, urmatoarele documente trebuie vizate cu Apostila de la Haga si se anexeaza în copie si traducere legalizata Adeverinta de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificaci Apto din Spania, Panellinies Exetaseis, adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia, media minima 10/20 pentru medicina sau 8/20 pentru celelalte domenii. Diplomele originale emise în statele care NU sunt parti ale Conventiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de catre Ministerul Învatamântului si Ministerul Afacerilor Externe din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al României în tara emitenta și Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Învatamântului din tara emitenta, Ambasada/Oficiul Consular al tarii emitente în România si Ministerul Afacerilor Externe din România.Atasament-
5Diplomele de bacalaureat din statele menționate vor fi însoțite de urmatoarele documenteÎn original S.U.A. - rezultate oficiale SAT sau ACT transmise prin College Board sau Department of Education. În copie simpla si traducere legalizata Brazilia - Vestibular Chile - Prueba de selecci universitaria Cipru - grenci Seme Sinavi - Lisans Yerlestirme Sinavi Columbia - Examen del estado Ecuador - Cursos pre-universitarios Grecia - Panellinies Exetaseis examenele nationale pentru liceu general media minima 10/20 pentru medicina sau 8/20 pentru celelalte domenii Iran - Peeshdaneshgahe Pre-University diploma Noua Guinee - one-year foundation course Peru - Curso preparatorio Portugalia - Provas de Ingreso Spania - Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacioacuten Apto Suedia - adeverința emisa de Verket for hogskoleservice privind accesul la studii universitare Venezuela - Prueba de Aptitud Academica.Atasament-
6Documente personale de identificareÎn copie simpla actul de identitate aflat în termen de valabilitate, pasaport românesc, buletin de identitate sau carte de identitate, dovada de schimbare a numelui - în cazul în care numele înscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate.Atasament-
7Dovada platii taxei pentru evaluarea dosaruluiCopie simpla dupa dovada platii sumei aferente de 50 RON. Taxa se poate achita la casieria CNRED program de luni pâna joi, între orele 9-12 si 14-15 sau prin Ordin de plata / Mandat Postal în care sa fie mentionat contul de mai jos Beneficiar Ministerul Educației și Cercetarii Științifice Cod Fiscal 13729380 Banca Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti - ATCPMB Cod IBAN RO86TREZ70020E330500XXXX Cod SWIFT TREZROBU Cod BIC TREZ. Important Pe ordinul de plata sau pe mandatul postal emis trebuie sa fie scris codul IBAN pentru ca plata sa fie valabila! Pe chitanta / ordin de plata / mandat postal se va mentiona la platitor numele titularului diplomei, asa cum este trecut în actul de studii.Atasament-
8CerereCerere pentru echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătateDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de echivalareDocument-

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentă