Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Atestarea arheologului expert

Descriere procedură

Atestarea se realizează de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale de Arheologie.

Pentru atestarea în categoria arheolog expert și înregistrarea în Registrul Arheologilor trebuie îndeplinite, cumulativ, condițiile:

a. diploma de licența în istorie sau absolvirea unei forme de învățământ superior cu specializarea filologie clasica, în condițiile absolvirii unui doctorat în istorie veche și arheologie sau istoria Evului Mediu, sub condiția respectării criteriilor.

b. absolvirea unui doctorat în istorie veche și arheologie sau istoria Evului Mediu.

Criterii de apreciere profesională:

a)absolvirea unor forme de învățământ postuniversitar în istorie veche, arheologie, istoria Evului Mediu;

b)doctorat în istorie;

c)lucrări publicate și comunicări științifice susținute.

Criteriile de apreciere a experienței practice :

a)efectuarea practicii arheologice pe parcursul studiilor;

b)calitatea de membru al unui colectiv de cercetare arheologică;

c)calitatea de responsabil științific al unui sector din cadrul unui șantier arheologic;

d)calitatea de responsabil științific de șantier.

Pentru obținerea atestării, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- minimum 25 de puncte acordate în urma evaluării experienței practice

- doctorat în istorie

- 15 studii/lucrări de specialitate publicate

- o carte.

Calcularea punctajului corespunzător experienței practice, prevăzut, se stabilește după cum urmează:

a)0,5 puncte - pentru fiecare unitate de timp de două săptămâni pe un șantier arheologic pe perioada studiilor superioare de specialitate, adeverite printr-un înscris al responsabilului de șantier;

b)un punct - pentru fiecare unitate de timp de două săptămâni în care a participat pe un șantier arheologic după înscrierea în Registru.

Dosarul este analizat de Comisia Națională de Arheologie.În urma verificării dosarului, Comisia Națională de Arheologie hotărăște, prin decizie, acordarea atestării, respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet. Comisia poate prelungi termenul o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

Termenul de depunere a documentelor solicitate este de 15 zile de la data comunicării.

Nedepunerea documentelor în termen va conduce la respingerea solicitării de atestare.

În termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind acordarea atestării, Ministerul Culturii va elibera atestatul.

Atestatul eliberat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are ca efect înscrierea titularului în Registru.

Atestarea se acorda pentru o perioadă nedeterminată.

Pentru ridicarea atestatului, titularul se va prezenta la Sediul Ministerului Culturii din Bd. Unirii nr. 22, Sector 3 București, cu cartea de identitate.  Atestatul poate fi ridicat de o altă persoană, doar cu împuternicire notarială din partea titularului.

Contestații. Căi de atac.

Decizia de respingere se motivează în scris de către Comisie şi poate fi contestată în termen de 5 zile de la data comunicării.

Contestaţiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o comisie numită prin ordin al ministrului culturii.

Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile legii contenciosului administrativ.

Date de contact:
Adresa: B-dul Unirii nr. 22, Sector 3, București
Telefon:  021.222 82 91
E-mail: comunicare@cultura.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Culturii,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
75 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Cererea de atestareCererea adresata Ministerului Culturii prin care se solicita atestarea ca arheolog expert.Atasament
2Copie dupa actul de identitate Atasament-
3Copie dupa diploma de licențaCopie după diploma de licență sau documente de echivalare.Atasament-
4Memoriu de activitate Atasament-
5Copie dupa diploma de doctorCopie după diploma de doctor sau documente de echivalare.Atasament-
6Lucrari/comunicariLista lucrarilor publicate și a comunicarilor stiințifice susținute.Atasament-
7CarteO publicație științifică în domeniul arheologiei,.Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN al ministrului culturii nr. 2494 din 26 august 2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si înscrierea sa în Registrul arheologilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.