Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Atestarea arheologului specialist

Descriere procedură
Pentru obținerea atestarii de arheolog specialist și înregistrarea în Registrul Arheologilor trebuie îndeplinite, cumulativ, condițiile:
a. diploma de licența în istorie
b. absolvirea unei forme de învațamânt postuniversitar în istorie veche și arheologie sau istoria Evului Mediu.
Sau absolvirea unei forme de învațamânt superior cu specializarea filologie clasica, în condițiile:
a. absolvirea unei forme de învațamânt postuniversitar în istorie veche, arheologie, istoria Evului Mediu
b. efectuarea practicii arheologice pe parcursul studiilor
c. apartenența la un colectiv de cercetare arheologica.
Pentru obținerea atestarii, solicitantul trebuie sa:
a. sa acumuleze minimum 15 puncte în urma evaluarii experienței practice 1 punct pentru fiecare doua saptamâni pe un șantier arheologic, dupa înscrierea în Registrul Arheologilor
b. sa fie doctor sau doctorand în istorie 
c. sa ateste minimum 7 studii/lucrari de specialitate publicate. Atestarea se acorda pentru o perioada nedeterminata.

Dosarul este analizat de Comisia Națională de Arheologie.În urma verificării dosarului, Comisia Națională de Arheologie hotărăște, prin decizie, acordarea atestării, respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet. Comisia poate prelungi termenul o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.

Termenul de depunere a documentelor solicitate este de 15 zile de la data comunicării.

Nedepunerea documentelor în termen va conduce la respingerea solicitării de atestare.

În termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei privind acordarea atestării, Ministerul Culturii va elibera atestatul.

Atestatul eliberat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional are ca efect înscrierea titularului în Registru.

Atestarea se acorda pentru o perioadă nedeterminată.

Pentru ridicarea atestatului, titularul se va prezenta la Sediul Ministerului Culturii din Bd. Unirii nr. 22, Sector 3 București, cu cartea de identitate.  Atestatul poate fi ridicat de o altă persoană, doar cu împuternicire notarială din partea titularului.

Contestații. Căi de atac.

Decizia de respingere se motivează în scris de către Comisie şi poate fi contestată în termen de 5 zile de la data comunicării.

Contestaţiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o comisie numită prin ordin al ministrului culturii.

Persoanele nemulţumite de modul de soluţionare a contestaţiilor se pot adresa instanţelor de judecată, în condiţiile legii contenciosului administrativ.


Date de contact:
Adresa: B-dul Unirii nr. 22, Sector 3, București
Telefon:  021.222 82 91
E-mail: comunicare@cultura.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Culturii,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
75 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cererea de atestareCererea adresata Ministerului Culturii prin care se solicita atestarea ca arheolog debutant.Atasament-
2Copie dupa actul de identitate Atasament-
3Copie dupa diploma de licențaCopii legalizate ale diplomelor de licența, precum și ale documentelor ce dovedesc formele de învațamânt postuniversitar absolvite, sau documente de echivalare.Atasament-
4Memoriu de activitate Atasament-
5Lucrari/comunicariLista lucrarilor publicate și a comunicarilor stiințfice susținute.Atasament-
6Doctorat/doctoranturaAdeverința de înscriere la doctorat plus copie a programului de pregatire a doctoratului sau copie a diplomei de doctor.Atasament-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN al ministrului culturii nr. 2494 din 26 august 2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si înscrierea sa în Registrul arheologilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.