Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Rezervare denumire firma PJ

Descriere procedură
Firma constituie un element obligatoriu de identificare si individualizare a profesionistilor persoane juridice - PJ societati, societati europene cu sediul în România, regii autonome, companii nationale si societati nationale, societati cooperative, cooperative agricole, organizatii cooperatiste de credit si case centrale ale acestora, societati cooperative europene cu sediul în România, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic cu sediul în România, alte persoane juridice prevazute în mod expres de lege . Firma este denumirea sub care profesionistul persoana juridica îsi desfasoara activitatea si care îl deosebeste de orice alt profesionist înregistrat în registrul comertului. Verificarea si rezervarea firmei se realizeaza la nivel national înainte de întocmirea actelor constitutive sau, în cazul schimbarii denumirii, a actelor modificatoare ale acestora, si depunerii cererii de înregistrare la oficiul registrului comertului. Cererea de rezervare denumire firma PJ se depune la oficiul registrului comertului direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http//portal.onrc.ro, iar formalitatile aferente se gasesc în ghidul rezervare PJ. Dovada de rezervare denumire firma se elibereaza în acceasi zi în care s-a depus cererea de rezervare denumire firma, cel târziu în ziua urmatoare depunerii acesteia. Taxa și, după caz, tariful se achita la ghiseu (in numerar sau cu card bancar), prin mandat postal sau ordin de plata. Pentru ordin de plata, conturile corespund ORCT in raza caruia isi are stabilit sediul social, la nivel de judet in care urmeaza se fie virate sumele necesare se gasesc la adresa http://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban. Pentru cererile care se transmit on-line prin portalul de servicii ONRC http//portal.onrc.ro, plata taxei și, după caz, a tarifului se face si on-line pe portalul http//portal.onrc.ro. Informatii suplimentare: www.onrc.ro.

Date de contact:
Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 316 08 04
E-mail: onrc@onrc.ro
Instituţia responsabilăOficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare1 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Ghid rezervare PJGhidul rezervare denumire PJ contine formalitatile necesare pentru rezervare denumire firma PJ societate cu raspundere limitata, etc.Document scanat
2Cerere rezervare denumire firma PJCererea rezervare denumire firma PJ se completeaza de catre solicitant si se depune la oficiul registrului comertului, însotita de înscrisurile în sustinere si dovada platii taxelor si tarifelor aferente, dupa caz, conform ghidului rezervare PJ.Atasament semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1dovada electronica rezervare denumire firma PJAtasament semnat electronic-
2dovada rezervare denumire firma PJDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Lege privind registrul comertului - Republicata
2Ordin privind Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
3Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
4Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
5Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor
6Hotarare de Guvern privind aprobarea taxei si tarifului pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
7Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevazut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata
8Ordonanta de Urgenta pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri- Text actualizat
9Hotarare de Guvern pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
10Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014