Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PFA/II/IF

Descriere procedură

Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii a persoanei fizice autorizate PFA/întreprinderii individuale II/ întreprinderii familiale IF se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediu profesional, direct la ghișeu, prin corespondență sau online prin portalul de servicii online al ONRC ​https://portal.onrc.ro, iar formalitățile aferente înmatriculării pot fi accesate la ​https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice.

Căi de atac

Potrivit art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, „(1)Împotriva încheierii registratorului pronunţate potrivit art. 108 sau, după caz, potrivit art. 110 solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea încheierii, în cazul în care a solicitat comunicarea prin modalităţile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c). În aceste cazuri, solicitantul poate formula plângere şi de la data publicării încheierii în Buletin, dacă aceasta este anterioară comunicării.

(2)În cazul prevăzut la art. 111 alin. (1) lit. a), dacă încheierea nu este ridicată de la ghişeu în termenul de eliberare a documentaţiei, solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile de la data publicării încheierii în Buletin.”

Plângerea se depune, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului.

Date de contact
Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 316 08 04
E-mail: onrc@onrc.ro
Registru de linkuri

Lista serviciilor online oferite de ONRC poate fi accesata la adresa:

https://portal.onrc.ro/

Pentru accesarea portalului de servcii este necesar creare unui cont de utilizator.


Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro:

Cerere de înregistrare PFA/II/IF


Informatii suplimentare

https://www.onrc.ro

Instituţia responsabilă
Oficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
3 zile calendaristice
Termen de arhivare
1 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Cerere inregistrare PFA/II/IFCerere inregistrare PFA/II/IFFormular predefinit semnat electronic
2Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți


Formular predefinit semnat electronic
3Declaratie sot, sotie participare la activitati PFADeclaratia pentru participarea sotului/sotiei la activitate PFA se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PFA, în situatia în care sotul/sotia PFA participa la desfasurarea activitatilor de catre PFAAtasament semnat electronic
4Aviz asociatie proprietari pt sediu profesionalAviz asociatie proprietari pt sediu profesionalFormular predefinit semnat electronic
5Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA/II/membri si reprezentent IF (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);Atasament semnat electronic-
6Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiuluiAtasament semnat electronic-
7Declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţiedaca e cazul
Atasament semnat electronic
8Documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere)daca e cazul
Atasament semnat electronic-
9Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării denumirii firmei, în originalAtasament semnat electronic-
10Verificarea unicităţii calităţii de persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale, obţinută prin grija personalului ORCAtasament-
11Documente care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf)daca e cazul
Atasament semnat electronic-
12Declarația pe proprie răspundere dată sub semnătură privată de titularul PFA, din care să rezulte că acesta îndeplinește condițiile legale privind deținerea și exercitarea acestei calități.

in cazul în care cererea de înregistrare este semnată de persoana împuternicită,Atasament semnat electronic-
13Anexa 1 privind înregistrarea fiscalăFormular predefinit semnat electronic
14Informaţiile din cazierul fiscal, în originalAtasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1 Incheierea registratorului de registrul comertului, Certificat de înregistrare , certificate constatatoareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
2Ordin privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
3Ordonanta de Urgenta privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
4CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
5Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.