Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PFA/II/IF

Descriere procedură
Cererea de înregistrare în registrul comerțului si de autorizare a funcționarii a persoanei fizice autorizate PFA/întreprinderii individuale II/ întreprinderii familiale IF se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediu profesional, direct la ghișeu, prin corespondență sau online prin portalul de servicii online al ONRC https://portal.onrc.ro, iar formalitățile aferente înmatriculării pot fi accesate la https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice

Cale de atac:

Înregistrarea în registrul comerțului a PFA, II si IF se face în baza rezoluției motivate a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate prin Decizie a directorului general al ONRC. Împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal sau a persoane; desemnate se poate formula plângere în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare, după caz. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate. 


Lista serviciilor  online oferite de  ONRC poate fi accesata la adresa :   https://portal.onrc.ro/

Pentru accesarea portalului  de servcii este necesar creare unui cont de utilizator.

 Link-ul de acces direct la serviciul portalului online onrc.ro  : Cerere de înregistrare PFA/II/IF
Informatii suplimentare  https://www.onrc.ro
 

Date de contact


Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti

Telefon: 021 316 08 04

E-mail: onrc@onrc.ro

 

Instituţia responsabilăOficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare3 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Model 1 declaratie autorizare PFAModelul 1 al declaratiei de autorizare PFA valabila si pentru II si IF se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca nu desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
2Model 2 declaratie autorizare PFAModelul 2 al declaratiei de autorizare PFA valabila si pentru II si IF se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PFA, în cazul în care acesta declara ca desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
3Declaratie sot, sotie participare la activitati PFADeclaratia pentru participarea sotului/sotiei la activitate PFA se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PFA, în situatia în care sotul/sotia PFA participa la desfasurarea activitatilor de catre PFAAtasament semnat electronic
4Cerere inregistrare PFA/II/IFCerere inregistrare PFA/II/IFAtasament semnat electronic
5Aviz asociatie proprietari pt sediu profesionalAviz asociatie proprietari pt sediu profesionalAtasament semnat electronic
6Cartea de identitate sau paşaportull titularului PFA/II/membri si reprezentent IF (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);Atasament semnat electronic-
7Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru - orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiuluiAtasament semnat electronic-
8Specimenul de semnătură PFA/II/ reprezentant IFAtasament semnat electronic-
9Declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţiedaca e cazul
Atasament semnat electronic
10Documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere)daca e cazul
Atasament semnat electronic-
11Documente care atestă pregătirea profesională/ experiența profesională (fotocopii certificate olograf)daca e cazul
Atasament semnat electronic-
12Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmăFormular predefinit semnat electronic
13Anexa 1 privind înregistrarea fiscalăFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrare , certificate constatatoare, rezolutieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
2Legea privind registrul comertului - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
3Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, aprobat prin OMJ nr. 1082/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
4Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, cu modificari si completari
5Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
6Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
7Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor
8Ordin privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
9ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale
10Ordonanta de Urgenta privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
11CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
12Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014
13Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.