Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Înregistrare PFA/II/IF

Descriere procedură
Cererea de înregistrare în registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA persoana fizica autorizata/II întreprindere individuala/IF întreprindere familiala se depune la registrul comertului de pe lânga tribunalul din judetul în care solicitantul îsi stabileste sediul profesional direct la ghiseu, prin corespundenta sau online prin portalul de servicii online al ONRC http//portal.onrc.ro, iar formalitatile aferente se gasesc în ghidul rezervare PFA. Înregistrarea în registrul comertului a persoanei fizice autorizate PFA, a întreprinderii individuale II si a întreprinderii familiale IF se face în baza rezolutiei motivate a directorului oficiului registrului comertului de pe lânga tribunal sau a uneia dintre persoanele desemnate prin Decizie a directorului general al ONRC. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucratoare, calculat de la data înregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.Taxa si, după caz, tariful de achita la ghiseu (in numerar sau cu card bancar), prin mandat postal sau ordin de plata. Pentru ordin de plata, conturile corespund ORCT in raza caruia isi are stabilit sediul profesional, la nivel de judet în care urmeaza se fie virate sumele necesare se gasesc la adresa http://www.onrc.ro/index.php/ro/conturi-iban. Pentru cererile care se transmit on-line prin portalul de servicii ONRC http//portal.onrc.ro, plata taxei si, dupa caz, a tarifului se face si on-line pe portalul http//portal.onrc.ro. Informatii suplimentare www.onrc.ro.


Date de contact:
Adresa: Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021 316 08 04
E-mail: onrc@onrc.ro
Instituţia responsabilăOficiul National al Registrului Comertului,Județ BUCURESTIModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare3 zile calendaristiceTermen de arhivare1 aniTermen de completare dosar15 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Ghid inregistrare PFAGhidul înregistrare PFA contine formalitatile necesare pentru înregistrarea în registrul comertului a PFA persoana fizica autorizataDocument scanat
2Ghid inregistrare IIGhidul înregistrare II contine formalitatile necesare pentru înregistrarea în registrul comertului a II întreprindere individualaDocument scanat
3Ghid inregistrare IFGhidul înregistrare IF contine formalitatile necesare pentru înregistrarea în registrul comertului a IF întreprindere familialaDocument scanat
4Cerere inregistrare PFACererea înregistrare PFA valabila si pentru II si IF se completeaza de catre solicitant si se depune la oficiul registrului comertului, însotita de înscrisurile în sustinere si dovada platii taxelor si tarifelor aferente, dupa caz, conform ghidului de înregistrare PFA/II/IFAtasament semnat electronic
5Anexa inregistrare fiscala PFAAnexa înregistrare fiscala PFA valabila si pentru II si IF se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PFA, fiind anexa la aceastaAtasament semnat electronic
6Model 1 declaratie autorizare PFAModelul 1 al declaratiei de autorizare PFA valabila si pentru II si IF se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PJ, în cazul în care acesta declara ca nu desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
7Model 2 declaratie autorizare PFAModelul 2 al declaratiei de autorizare PFA valabila si pentru II si IF se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PFA, în cazul în care acesta declara ca desfasoara activitate la sediul social si/sau la sediile secundareAtasament semnat electronic
8Aviz asociatie proprietari pt sediu social PFAAvizul asociatiei de proprietari pentru sediu social PFA valabil si pentru II si IF se depune în situatia în care sediul social al PFA se stabileste într-un imobil cu destinatia de locuintaAtasament semnat electronic
9Declaratie sot, sotie participare la activitati PFADeclaratia pentru participarea sotului/sotiei la activitate PFA se completeaza si se depune de catre solicitant odata cu cererea de înregistrare PFA, în situatia în care sotul/sotia PFA participa la desfasurarea activitatilor de catre PFAAtasament semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de înregistrare Document
2Certificat constatator privind autorizare functionare prin inregistrare declaratie tip pe proprie raspundereDocument fizic si document semnat electronic
3RezolutieDocument fizic si document semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
2Lege privind registrul comertului - Republicata
3Ordin privind Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale
4Ordin pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii
5Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului
6Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
7Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor
8Ordin privind aprobarea modelului si continutului extrasului de registru si certificatului constatator
9ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale
10Hotarare de Guvern privind aprobarea taxei si tarifului pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
11Ordonanta de Urgenta privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale
12CAEN Rev. 2 -Reactualizata. Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei
13Ordin pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.082/C/2014
14Hotarare de Guvern pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
15Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale