Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura de atestare a persoanelor fizice pentru activitatea de elaborare a studiilor si documentatiilor tehnico-economice pentru domeniul îmbunatatirilor funciare

Descriere procedură

Se aplica prev. Ordinului MAPDR nr. 182/2009 pt. aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a desfășura, pe terenuri din dom. agr., activ. de IF, studii, proiectare, executare de lucr. si servicii si/sau de fabricare a inst. de irigat. Pers. fizica transmite secretariatului comisiei o cerere-tip, însotita de doc. prin care dovedeste ca respecta cond.prev. la art.10 si ca a achitat tarifele stab. ptr. atestare. Pers. fizica susține un interviu în cadrul caruia va prezenta com., ptr. consultare,originalele doc. anexate la cerere. În urma analizei cererilor si doc. prezentate de pers. fizica și a interviului, Com. hotaraște aprob. cererii si elib. certif. de atestare sau, daca este cazul, respingerea motivata a cererilor. Certif. este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizeaza anual si poate fi revizuit sau anulat, în acest interval, daca se constata ca titularul nu mai îndeplineste criteriile si cond. atestarii.

Căi de atac

Căile de atac, în caz de litigiu, între autoritățile competente și furnizor sau beneficiar: Sunt prevazute la art. 24 din OM nr. 182/2009

Date de contact
Adresa: B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucuresti
Telefon: 021 307 24 46 / 021 307 24 22
E-mail: relatii.publice@madr.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
Transfrontalier
Timp de soluţionare
60 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Extras de pe carnetul de munca sau un alt document din care sa rezulte activitatea desfasurataSe va transmite documentulAtasament-
2Curriculum vitaeSe va transmite CV-ul datat și semnat de catre solicitantAtasament-
3Diploma/Certificat de studii/Atestat de studii sau calificare
Se va transmite documentul din care sa rezulte ca solicitantul are studii superioare de specialitate de lunga durata în unul dintre domeniile îmbunatațiri funciare, hidroameliorarii, construcții hidrotehnice și alte domenii înrudite
Atasament-
4Dovada de plată tarif atestare și viză anuală

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următorul link:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf
Atasament-
5Dovada de plată tarif pentru prelungirea valabilitații certificatului de atestare

Tariful pentru prelungirea valabilității certificatului de atestare reprezintă jumătate din tariful pentru atestare.

Se vor transmite ordinele de plată a tarifelor regăsite la următorul link:

https://www.anif.ro/transparenta/1.pdf
Atasament-
6Dovada participarii la procedurile de achiziții pentru activitatea de elaborare a studiilor si documentatiilor tehnico-economice pentru domeniul îmbunatatirilor funciare

Documentul care dovedește participarea la procedurile de achiziții pentru prima solicitare de obținere a vizei anuale după atestare.

Atasament-
7Dovada elaborarii studiilor si documentatiilor tehnico-economice pentru domeniul îmbunatatirilor funciareSe va transmite contractul de execuție. Documentul va fi prezentat începând cu solicitarea celei de a doua vize anuale.Atasament-
8Memoriu de prezentare privind activitatea desfașurata de persoana fizica de la data atestarii pâna la data solicitarii vizei anualeSe va transmite documentul respectiv. Viza anuală se solicită începând cu al doilea an de valabilitate a certificatului de atestareAtasament-
9Cererea-tipConform modelului din Anexa nr.3 bis la OM nr. 182/2009. Modelul este valabil atât pentru solicitarea eliberarii certificatului de atestare cât și pentru solicitarea vizei anualeFormular predefinit
10Declaratie scrisa, pe propria raspundereDeclaratie ca nu a fost sanctionat penal sau contraventional pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare si luare de mita ori, pentru alte abateriFormular predefinit
11Experienta de 5 ani în activitate
Se vor transmite documente din care să rezulte că persoana fizică a realizat una sau mai multe lucrari din categoria/categoriile celei/celor prevazute în anexa nr. 2 la prezentele norme, care sa justifice compețentele pentru care solicita atestarea
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestareDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1LEGE a îmbunatatirilor funciare
2ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a desfăşura, pe terenuri din domeniul agricol, activităţi de îmbunătăţiri funciare, studii, proiectare, executare de lucrări şi servicii şi/sau de fabricare a instalaţiilor de irigat

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.