Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de instalare si întretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Descriere procedură

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de instalare si întretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor.În confirmitate cu prevederile art. 51 alin 1 din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor în domeniul apararii împotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Autorizarea se realizeaza contra cost.

Date de contact
Adresa:  Bulevardul Ferdinand I nr. 139, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0212521264
E-mail:  cnsipc@rdsmail.ro
Instituţia responsabilă
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
45 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice
Se aplică aprobarea tacită
Da

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţuluiDocument scanat-
2Copii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesionalăCopii de pe certificatul/certificatele de competenţă profesională însoţite de suplimentul/suplimentele descriptiv/descriptive pentru ocupaţii specifice cuprinse în Lista cu ocupaţiile specifice prevăzută în anexa nr. 3 sau, după caz, adeverinţe în original din partea furnizorilor de formare profesională autorizaţi conform legii din care să rezulte că personalul de specialitate a absolvit cursurile specifice, precum şi unităţile de competenţă dobândite conform standardelor ocupaţionaleDocument scanat-
3Buletine de verificare metrologică sau certificate de etalonareBuletine de verificare metrologică sau certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/atestate/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare, după cazDocument scanat-
4Copie de pe autorizaţia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologieCopie de pe autorizaţia/atestatul/acreditarea laboratorului de metrologie şi anexele la aceasta/acesta în care sunt precizate mijloacele de măsurare pentru care laboratorul are dreptul să efectueze verificare metrologică sau etalonare, după cazDocument scanat-
5Cerere de autorizareEste un formular tip în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Metodologia de autorizare aprobata prin OMAI nr. 87/2010Atasament semnat electronic-
6Certificat constatatorCertificat constatator emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitării autorizării de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă înregistrarea uneia sau mai multor activităţi pentru care se solicită autorizarea, conform Listei codurilor CAEN prevăzute în anexa nr. 2Atasament semnat electronic-
7Lista cu personalul de specialitateLista cu personalul de specialitate semnată de solicitant conform anexei 3 la metodologieAtasament semnat electronic-
8Lista cu mijloacele tehnice din dotareLista cu mijloacele tehnice din dotare, semnată de solicitant, întocmită conform anexei nr. 4, cu precizarea seriilor mijloacelor de măsurare din dotareAtasament semnat electronic-
9Documente semnate de solicitant din care să rezulte perioada de etalonareDocumente semnate de solicitant din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare, cum ar fi: procedură, plan de etalonare ş.a.m.d.Atasament semnat electronic-
10Procedura de lucruProcedura de lucru specifică activităţii pentru care se solicită autorizarea, care respectă structura-cadru prevăzută în anexa nr. 5, semnată de solicitant, sau, atunci când există un sistem de management al calităţii pe domeniul pentru care se solicită autorizarea, dovada din care să rezulte implementarea acestuia şi procedura de lucru aferentăAtasament semnat electronic-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AutorizatieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.