Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare
Procedura este informațională și nu permite lansarea de solicitări

Procedura privind autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante

Descriere procedură

Procedura se adreseaza persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale care doresc sa obtina autorizatie pentru efectuarea lucrarilor de termoprotectie cu vopsele termospumante.În confirmitate cu prevederile art. 51 alin 1 din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor în domeniul apararii împotriva incendiilor se face de catre persoane autorizate. Metodologia de autorizare este aprobata prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010. Autorizatia se acorda pentru o perioada nedeterminata. Autorizarea se realizeaza contra cost.

Date de contact
Adresa:  Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2, Bucuresti
Telefon: 0212086150
E-mail:  igsu@mai.gov.ro
Instituţia responsabilă
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
3 ani
Termen de completare dosar
14 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Copie de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului Atasament-
2Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului în baza Legii nr. 26/1990 Certificatul trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile înaintea solicitarii autorizarii si trebuie sa cuprinda conform anexei nr. 2 la Metodologia de autorizare codul CAEN 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructiiAtasament-
3Lista cu personalulLista va cuprinde personalul care detine un certificat de competenta profesionala pentru ocupatia Operator termoprotectie – Cod COR 713105 si va fi semnata si stampilata de solicitant, în originalAtasament-
4Copii de pe certificatele de competenta profesionalaPrin prezentarea certificatelor de competenta profesionala persoanele care solicita autorizarea trebuie sa faca dovada ca personalul acopera toate unitatile de competenta specificeAtasament-
5Buletine de verificare metrologica sau certificate de etalonareBuletine de verificare metrologica sau certificate de etalonare trebuie sa fie emise de laboratoare autorizate metrologic pentru mijloacele de masurare din dotare, supuse controlului metrologic legalAtasament-
6Cerere de autorizare Este un formular tip în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Metodologia de autorizare aprobata prin OMAI nr. 87/2010Document scanat
7Lista mijloacelor tehnice din dotareLista trebuie semnata si stampilata de solicitant, în original, întocmita conform anexei nr. 4 pct. 3 la Metodologia de autorizare, cu precizarea seriilor aparatelor din dotareDocument scanat
8Procedura de lucruProcedura respecta structura-cadru prevazuta în anexa nr. 5 din Metodologia de autorizare, semnata si stampilata de solicitant în original, sau, atunci când exista un sistem de management al calitatii pe domeniul pentru care se solicita autorizarea, dovada din care sa rezulte implementarea acestuia si procedura de lucru aferentaDocument scanat

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1AutorizatieDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari în domeniul apararii împotriva incendiilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.