Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea pe teritoriul României a certificatelor profesionale pentru manageri de transport în regim de taxi și închiriere

Descriere procedură
​În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, prin manager de transport în regim de taxi și închiriere se înțelege persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care conduce permanent și efectiv activitățile de transport în regim de taxi și în regim de închiriere ale acestuia. În România, pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere este reglementată prin Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016.

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din O.M.T.I.C. nr. 1033/2020 privind recunoașterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este autoritate competentă, certificatele de competență profesională pentru manageri de transport în regim de taxi și închiriere ale cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene (UE), altul decât România, sau ai unui stat aparținând Spaţiului Economic European (SEE) sau ai Confederaţiei Elveţiene emise de autoritatea competentă din unul dintre statele menționate, sunt recunoscute în România.În vederea exercitării profesiei în România, titularul certificatului de competenţă profesională va depune o cerere însoțită de documentele prevăzute mai jos la capitolul ”documente necesare”.

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. confirmă solicitantului primirea dosarului în termen de 30 de zile de la data primirii şi îl informează, după caz, cu privire la lipsa oricărui document sau dacă documentele depuse nu corespund cerinţelor pentru recunoaşterea calificării.

Dacă documentele solicitate nu sunt primite la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în termen de 60 de zile de la data comunicării, dosarul se clasează. În acest caz, pentru recunoaşterea calificării profesionale, solicitantul trebuie să revină cu o nouă cerere însoţită de documentele corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare la data solicitării. În cazul în care dosarul este complet sau după completarea acestuia cu documentele solicitate, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită autorităţii competente din statul în care a fost emis certificatul informaţii cu privire la valabilitatea administrativă a acestuia, dacă acesta conferă titularului dreptul deplin de a exercita legal profesia, precum şi dacă valabilitatea acestuia este condiţionată de participarea la cursuri de perfecţionare profesională. Precizăm de asemenea, faptul că notificarea finală a solicitantului depinde de timpul în care este primit răspunsul de la autoritațile emitente ale certificatului.

Procedura de recunoaștere se aplică şi unui cetăţean român sau al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat membru al UE, SEE sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al UE, SEE de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale. În acest caz, solicitantul va depune și documentul prin care se face dovada experienţei profesionale în copie legalizată şi traducere autorizată.

Link Autoritatea Rutieră Română – ARR: www.arr.ro

Căi de atac
Persoana care se consideră vătamată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Date de contact
Autoritatea Rutiera Romana
Adresa: B-dul. Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 318 21 00
E-mail: relatii_publice@arr.ro
Website: https://www.arr.ro/
Instituţia responsabilă
Autoritatea Rutiera Romana,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
90 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
60 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
10 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificat profesional pentru manager de transport în regim de taxi și închiriere.

copia certificatului de competență profesională și o traducere autorizată a acestuia în limba română

Atasament-
2actul de identitate sau pașaportul, aflat în termen de valabilitate

copie certificată pentru conformitate cu originalul de către solicitant

Atasament-
3dovada experienței profesionale

actul prin care se dovedește experiența profesională de cel puțin 3 ani atestată de un stat membru al UE sau al SEE sau de Confederaţia Elveţiană, în copie legalizată şi traducere autorizată. Se depune (numai în cazul unui cetăţean român sau al unui stat membru UE sau al SEE sau al Confederaţiei Elveţiene în cazul în care deţine un certificat de atestare a pregătirii profesionale eliberat de un stat terţ, dacă acesta are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani atestată de un stat membru al UE, altul decât România, de un stat membru al SEE sau de Confederaţia Elveţiană unde a obţinut recunoaşterea calificării profesionale)

Atasament-
4Cerere adresată Autorității Rutiere Române - ARR prin care se solicită recunoașterea certificatului profesionalÎn cerere se vor menționa: datele de contact ale solicitantului (nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail), tara și autoritatea emitentă a documentului în baza căruia se face recunoașterea certificatuluiFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Răspuns privind recunoașterea certificatului Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN nr. 1.033 din 3 iunie 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România pentru care Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este autoritate competentă
2Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si regim de inchiriere, actualizata
3HOTĂRÂREA nr. 879 din 23 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de manageri de transport în regim de taxi și închiriere face parte din Lista profesiilor reglementate din Romania conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 200/2004 cu modificările și completarile ulterioare.Cardul Profesional EuropeanNu se poate recunoaște prin Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în secțiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.