Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Indemnizatie creștere copil/stimulent de inserție

Descriere procedură
Conform  O.U.G. 111/2010, de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii  ai copilului, dacă au realizat în 12 luni succesive sau consecutive în ultimele 24 luni (anterioare naşterii copilului) venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, etc.

Conform O.U.G. 111/2010 începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimii doi  ani  anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară- ICC
Indemnizaţia lunară prevăzută la art.2, alin. (1) lit. a) din OUG 111/2010 se stabileşte în cuantum de 85%  din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1250 lei.
Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 1250 lei.

b) Indemnizaţie lunară sarcini gemelare – ICC2 = ICC1 +1250 lei

c) Stimulent de inserţie se acordă persoanelor care îndeplinesc condiţiile prezentate anterior şi pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel putin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani,în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de insertie se prelungeste astfel:

1)până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
2)până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) si (2).
Cuantumul stimulentului de inserţie este de 650 lei.
Căi de atac
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.
Date de contact
Primaria Comunei Slimnic
Adresa: Str. Principală, nr. 6, Comuna Slimnic, Judetul Sibiu
Tel.: 0269856101 int. 16
Fax: 0269856319
Email: contact@primariaslimnic.ro
Website: www.primariaslimnic.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Slimnic,Județ SIBIU
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
15 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1CerereFormular predefinit
2Acte de identitate părinți
original și copie
Formular predefinit-
3Certificat de căsătorie părinți
(originali și copie)
Formular predefinit-
4Certificat de naștere copil

(originali și copie)
Formular predefinit-
5Certificatele de naștere ale celorlalți copii(originali și copie)-unde este cazul 
Formular predefinit-
6Anexa II completată la angajatororiginalFormular predefinit
7Decizia de suspendare a contractului individual de muncăemisă de angajatorFormular predefinit-
8Ancheta socială pentru părinții necăsătorițise efectueaza e către reprezentantul Compartimentul de Asistență SocialăFormular predefinit-
9Declarație pe propria răspundere a titularuluiFormular predefinit
10Declarație pe propria răspundere a celuilalt părintFormular predefinit
11Extras de cont bancar în cazul în care se dorește primirea banilor într-un cont de cardTitularul prestației trebuie să fie și titularul contului.Formular predefinit-
12Alte documenteFormular predefinit-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Dovada că s-a depus și înregistrat doasrulDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*)privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.