Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Echivalarea diplomelor de şcoală postliceală efectuate în străinătate de cetăţenii români, emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană, profesii nereglementate

Descriere procedură
Echivalarea diplomelor de şcoală postliceală efectuate în străinătate de cetăţenii români pentru diplomele emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană.

Procedura de echivalare se aplică exclusiv pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile nereglementate în România, obținute în afara spațiului comunitar de către cetățenii români.
Pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile reglementate în România, emise în limbile română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană, obținute în afara spațiului comunitar de către cetățenii menționați anterior, vă rugăm să urmați procedura descrisă la adresa

Solicitările se transmit din conturi accesate prin ROeIDeIDASCertificat digital calificat sau ghiseul.ro. Dosarele transmise prin conturi accesate prin eDirect nu se procesează.

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi
supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;


  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.


Procedura de echivalare poate fi consultată și la adresa:
Căi de atac
Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Statusul dosarului poate fi verificat la adresa https://cnred.edu.ro/ro în modulul „Verificare stadiu dosar”.

Date de contact
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, București
E-mail: cnred@edu.gov.ro
Instituţia responsabilă
Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
365 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1CerereCerere pentru echivalarea studiilorFormular predefinit
2Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italianăDocument scanat-
3Actul de studii pentru ciclul școlar absolvit anterior: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

Actul de studii pentru ciclul școlar absolvit anterior


copie şi traducere legalizată (în original)  dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană


Document scanat-
4Actul de studii din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

Actul de studii din care să reiasă denumirea cursurilor absolvite, durata studiilor, descrierea cursurilor şi a competenţelor dobândite: copie şi traducere legalizată (în original) dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italianăDocument scanat-
5Documente personale de identificare, în copie: paşaport / actul de identitate – BI sau CI; dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)

Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat de echivalare - se emite exclusiv în format electronicAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din Romania- Procedura de echivalare se aplică exclusiv pentru diplomele care dau acces la una dintre profesiile reglementate în România,conform anexei la Legea nr. 200/2004 cu modificările și completările ulterioare, obținute în afara spațiului comunitar de către cetățenii români.Cardul Profesional European- Nu se poate obține recunoașterea prin procedura Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale- Procedura de recunoaștere se regăsește în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.