Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoaştere acte de studii preuniversitare cetățeni terți pentru accesul pe piaţa forţei de muncă, pentru diplomele emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

Descriere procedură
Procedura de recunoaștere se aplică tuturor cetățenilor din state terțe, absolvenți de studii preuniversitare, care doresc să-și exercite dreptul la muncă pe teritoriul României, pentru diplomele emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană.

Solicitările se transmit din conturi accesate prin ROeIDeIDASCertificat digital calificat sau ghiseul.ro. Dosarele transmise prin conturi accesate prin eDirect nu se procesează.

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, începând cu data de 01.04.2019, în copie;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate  sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

  • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă;
  • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

Procedura de recunoaștere poate fi consultată și la adresa:

https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-acte-de-studii-preuniversitare-cetateni-terti-pentru-accesul-pe-piata-fortei-de-munca-in-Romania

Căi de atac

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Statusul dosarului poate fi verificat la adresa https://cnred.edu.ro/ro în modulul „Verificare stadiu dosar”.

Date de contact
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, București
Telefon: 021 405 56 59
Fax: 021 313 10 13
cnred@edu.gov.roInstituţia responsabilă
Ministerul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTI
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
365 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1CerereCerereFormular predefinit
2Adresă din partea angajatoruluiAdresă din partea angajatorului, în care se solicită eliberarea atestatului de recunoaștere în vederea obținerii autorizației de muncăDocument scanat-
3Certificat de înregistrare al angajatorului

Certificat de înregistrare al angajatorului – copie;

în cazul în care angajatorul este persoană fizică - actul de identitate, copie

Document scanat-
4Actul de studii pentru recunoaştere

Actul de studii pentru recunoaştere:

copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele emise în alte limbi decât engleză, franceză, spaniolă, italiană

Document scanat-
5Alte documente relevante, dacă este cazulAlte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu: Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008.

Document scanat-
6Documente personale de identificareDocumente personale de identificare, în copie:
  • paşaport
  • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
Document scanat-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat - se emite exclusiv în format electronicAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProcedura nu este limitată la titlurile care dau acces la profesiile reglementate din România.Cardul Profesional EuropeanNu se poate obține recunoașterea prin procedura Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleProcedura de recunoaștere se regăsește în descrierea procedurii

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.