Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinută în străinătate de cetăţenii români, pentru diplomele emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

Descriere procedură

Procedura se aplică pentru echivalarea diplomelor de nivel Bacalaureat obţinute în străinătate de către cetăţenii români, emise în alte limbi decât română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și a Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă

scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

Procedura de echivalare poate fi consultată și la adresa:

https://cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate


Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

Statusul dosarului poate fi verificat la adresa https://cnred.edu.ro/ro în modulul „Verificare stadiu dosar”.

Date de contact
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
Strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, București
Telefon: 021 405 56 59
Fax: 021 313 10 13

cnred@edu.gov.ro


https://cnred.edu.ro/ro/echipa

Instituţia responsabilăMinisterul Educației - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor,Județ BUCURESTIModalitate prestareNationalTimp de soluţionare45 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar365 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Documente personale de identificarepaşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
 • Document scanat-
  2CerereCerereFormular predefinit
  3Diploma de Bacalaureat

  copie şi traducere legalizată dacă nu este emisă în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  Atașament semnat electronic de către notarul public din România care a efectuat legalizarea.

  Atasament semnat electronic-
  4Situația școlară pentru ultimii 2 ani de studii din care să rezulte disciplinele studiate și calificativele obținute


  copie şi traducere legalizată dacă nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  Atașament semnat electronic de către notarul public din România care a efectuat legalizarea.

  Atasament semnat electronic-
  5Alte documente

  adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; etc.

  copie şi traducere legalizată dacă documentul nu este emis în română, engleză, franceză, spaniolă, italiană

  Atașament semnat electronic de către notarul public din România care a efectuat legalizarea


  Atasament semnat electronic-

  Documente finale

  Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
  1Atestat de echivalare - se emite exclusiv în format electronicAtasament semnat electronic-

  Acte normative

  Nr. Crt.Act normativDescarcă
  1Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaștere și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate

  Profesii reglementate

  Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăProcedură pentru stabilire temporarăLista profesiilor reglementate din RomaniaProcedura nu este limitată la titlurile care dau acces la profesiile reglementate din România.Cardul Profesional EuropeanProcedura de obținere a Cardului Profesional European nu se aplică în acest caz.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionalePrin procedura de echivalare a diplomelor de bacalaureat nu se recunosc calificări profesionale.

  Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.