Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declarare cladire PJ

Descriere procedurăOrice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în legislatie se prevede diferit.
În cazul construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

Calea de atac:
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact:
Comuna Mogosoaia
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021/3516692
Email: primaria@mogosoaia.ro
Instituţia responsabilăPrimaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOVModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare5 aniTermen de completare dosar2 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificatul de înregistrare fiscală de la ANAFAtasament-
2Certificatul constatator de la ONRCAtasament-
3Imputernicire și/sau carte de identitate administrator sau împuternicitAtasament-
4Actul de proprietate din care să reiasă destinația clădiriiContract de vânzare cumpărare; contract închiriere; contract concesiune,administrare sau folosință; hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, act adjudecare din care să reiasă destinația clădiriiAtasament-
5Balanța - contul 212Atasament-
6Extras Carte FunciarăAtasament-
7Raport evaluare (unde este cazul) conform Legii 227/2015 art. 460 alin. 6Atasament-
8Adresa nr postal emisa de Primaria MogosoaiaAtasament-
9Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Tipizatul declarației poate fi incarcat in una din variante:

  • -descărcat, listat ,completat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem
  • -descărcat, completat electronic până la semnătura, printat, semnat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem
  • -descărcat, completat electronic 100%, aplicată semnătura digital calificată și depus electronic în sistem
Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare privind emiterea Deciziei de ImpunereNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
Lista profesiilor reglementate din RomaniaCardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.