Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declarare cladire PJ

Descriere procedură

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în legislatie se prevede diferit.

În cazul dobândirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
Căi de atac

​In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021 351 66 92
E-mail: primaria@mogosoaia.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Certificatul de înregistrare fiscală de la ANAFAtasament-
2Certificatul constatator de la ONRCAtasament-
3Imputernicire și/sau carte de identitate administrator sau împuternicitAtasament-
4Actul de proprietate din care să reiasă destinația clădiriiContract de vânzare cumpărare; contract închiriere; contract concesiune,administrare sau folosință; hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, act adjudecare din care să reiasă destinația clădiriiAtasament-
5Balanța - contul 212Atasament-
6Extras Carte FunciarăAtasament-
7Raport evaluare (unde este cazul) conform Legii 227/2015 art. 460 alin. 6Atasament-
8Adresa nr postal emisa de Primaria MogosoaiaAtasament-
9Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Tipizatul declarației poate fi incarcat in una din variante:

  • -descărcat, listat ,completat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem
  • -descărcat, completat electronic până la semnătura, printat, semnat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem
  • -descărcat, completat electronic 100%, aplicată semnătura digital calificată și depus electronic în sistem
Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare privind emiterea Deciziei de ImpunereNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.