Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declarare cladire nou construita PJ

Descriere procedurăOrice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în legislatie se prevede diferit.
În cazul construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

Calea de atac: 
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact:
Comuna Mogosoaia
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021/3516692
Email: primaria@mogosoaia.ro
Instituţia responsabilăPrimaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOVModalitate prestareNationalTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare5 aniTermen de completare dosar2 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Certificatul de înregistrare fiscală de la ANAFAtasament-
2Certificatul constatator de la ONRCAtasament-
3Imputernicire și/sau carte de identitate administrator sau împuternicitAtasament-
4Autorizația de construire (sau de continuitate în cazul prelungirii)Atasament-
5Procesul verbal de recepție de la terminarea lucrărilorAtasament-
6Declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construireAtasament-
7Procesul verbal de recepție cu stadiul lucrărilor pentru lucrări nefinalizate la termenProcesul verbal de recepție cu stadiul lucrărilor pentru lucrări nefinalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legiiAtasament-
8Adresa numar postal emisa Primaria MogosoaiaAtasament-
9Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiriDeclarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri semnată de administrator sau împuternicitFormular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare privind emiterea Deciziei de ImpunereNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
Lista profesiilor reglementate din RomaniaCardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.