Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declaratie taxa salubritate PF

Descriere procedură
Toți contribuabilii persoane fizice adulte intre 18 ani si 60 ani, precum si persoanele fizice adulte peste 60 ani cu venituri mai mari de 1604 lei, care locuiesc pe raza comunei Mogoșoaia datorează taxa salubritate, după cum urmează:
-pentru deșeurile menajere taxa este in suma de 15 lei/persoana/luna.

Pentru familiile care se compun din mai mult de 5 (cinci) membrii, taxa este de 75 lei/familie/luna.

Persoanele fizice adulte intre 18 ani si 60 ani, precum si persoanele fizice adulte peste 60 ani cu venituri mai mari de 1604 lei sunt obligate la plata acestei taxe in funcție de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor existente la o anumita adresa.
Proprietarul locuinței are obligația depunerii declarației privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice, cuprinzând toate persoanele ​adulte intre 18 ani si 60 ani, precum si persoanele fizice adulte peste 60 ani cu venituri mai mari de 1604 lei care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriași, flotanți etc.)
Contribuabilii cu varste de peste 65 ani vor dovedi nivelul veniturilor prin talon de pensie sau in cazul in care acestia nu au nici un venit prin declaratie pe proprie raspundere.

Calculul taxei de salubritate pentru persoane fizice adulte intre 18 ani si 60 ani, precum si persoanele fizice adulte peste 60 ani cu venituri mai mari de 1604 lei se face pe baza declarației privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice, al cărui termen de depunere este 30 de zile de la data dobândirii proprietății sau de la apariția oricăror modificări in ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc in imobil.
Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

In cazul nedepunerii declarației, obligația de plata se va stabili din oficiu de către organele de specialitate în cuantum de 75 lei/familie/lună, până la îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei.

Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative, precum si depunerea acestora peste termen constituie contravenție si se sancționează cu avertisment sau, după caz, cu amenda contravenționala cuprinsa intre 70 lei – 279 lei.

Taxa de salubrizare se plătește in 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, pana la date de 31 martie inclusiv, pentru perioada ianuarie-iunie;
b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv, pentru perioada iulie-decembrie.

Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fracție de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Pentru gospodarii individuale sau din blocuri de locuințe, de la alte tipuri de utilizatori din sfera producției, serviciilor, comerțului etc., se va realiza colectarea selectivă, pe tipuri de deșeuri municipale si asimilabile, în recipiente tip pubele, containere sau pungi/saci de plastic, care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție de operatorul de salubrizare.

Deșeurile sunt colectate selectiv in sistem dual, fracția solida (constând in deșeuri reciclabile), compusa din deșeurile/amestecul de deșeuri (hârtie, carton, ambalaje din PET, doze de aluminiu folosite ca ambalaje pentru produse alimentare) care se preda către operatorul de salubrizare si fracția biodegradabila (umeda) colectata separat, în recipiente tip pubele/containere, considerata ca reprezentând categoria deșeurilor menajere si care se preda către operatorul de salubrizare.

Persoanele fizice adulte intre 18 ani si 60 ani, precum si persoanele fizice adulte peste 60 ani cu venituri mai mari de 1604 lei care nu vor colecta selectiv deșeurile vor fi notificați, iar daca nu se conformează in 30 de zile vor plăti o taxa de salubrizare in cuantum de 30 lei/luna/persoana pana la depunerea unei declarații prin care se obliga sa precolecteze selectiv deșeurile. Aceasta declarație se depune la registratura Comunei Mogoșoaia, iar reducerea taxei la cuantumul inițial de 15 lei va intra in vigoare in 30 de zile de la depunerea declarației.
Daca după depunerea declarației persoana in cauza nu respecta angajamentul va plăti o amenda intre 500-2500 lei.

Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:

a) veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021 351 66 92
E-mail: primaria@mogosoaia.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
10 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
3 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Declaratie taxa salubritate PFFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare de plataNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.