Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declaratie taxa salubritate PF

Descriere procedură
Toți contribuabilii persoane fizice care locuiesc pe raza comunei Mogoșoaia datorează taxa salubritate, după cum urmează:
-pentru deșeurile menajere taxa este in suma de 5 lei/persoana/luna.

Pentru familiile care se compun din mai mult de 5 (cinci) membrii, taxa este de 25 lei/familie/luna.

Persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe in funcție de numărul de persoane din fiecare familie sau numărul persoanelor existente la o anumita adresa.
Proprietarul locuinței are obligația depunerii declarației privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriași, flotanți etc.)

Calculul taxei de salubritate pentru persoane fizice se face pe baza declarației privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice, al cărui termen de depunere este 30 de zile de la data dobândirii proprietății sau de la apariția oricăror modificări in ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc in imobil.
Declararea se va face pe propria răspundere sub sancțiunile aplicate faptei de fals in actele publice.

In cazul nedepunerii declarației, obligația de plata se va stabili din oficiu de către organele de specialitate în cuantum de 25 lei/familie/lună, până la îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei.

Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative, precum si depunerea acestora peste termen constituie contravenție si se sancționează cu avertisment sau, după caz, cu amenda contravenționala cuprinsa intre 79 lei – 279 lei.

Taxa de salubrizare se plătește in 2 rate egale, respectiv:
a) rata I, pana la date de 31 martie inclusiv, pentru perioada ianuarie-iunie;
b) rata a II-a, pana la data de 30 septembrie inclusiv, pentru perioada iulie-decembrie.

Pentru neplata la termenele scadente, se datorează după aceste termene majorări de întârziere in cuantum de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fracție de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Pentru gospodarii individuale sau din blocuri de locuințe, de la alte tipuri de utilizatori din sfera producției, serviciilor, comerțului etc., se va realiza precolectarea selectivă, pe tipuri de deșeuri municipale si asimilabile, în recipiente tip pubele, containere sau pungi/saci de plastic, care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului, aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție de operatorul de salubrizare.
Deșeurile sunt precolectate selectiv in sistem dual, fracția solida (constând in deșeuri reciclabile) si compusa din deșeurile/amestecul de deșeuri (hârtie, carton, ambalaje din PET, doze de aluminiu folosite ca ambalaje pentru produse alimentare) care se preda de către operatorul de salubrizare si fracția biodegradabila (umeda) colectata separat, în recipiente tip pubele/containere, considerata ca reprezentând categoria deșeurilor menajere si care se preda către operatorul de salubrizare.

Persoanele fizice care nu vor precolecta selectiv deșeurilor vor fi notificați, iar daca nu se conformează in 30 de zile vor plăti o taxa de salubrizare in cuantum de 10 lei/luna/persoana pana la depunerea unei declarații prin care se obliga sa precolecteze selectiv deșeurile. Aceasta declarație se depune la registratura Comunei Mogoșoaia, iar reducerea taxei la cuantumul inițial de 5 lei va intra in vigoare in 30 de zile de la depunerea declarației.
Daca după depunerea declarației persoana in cauza nu respecta angajamentul va plăti o amenda intre 25-2500 lei.

Calea de atac:
In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact:
Comuna Mogosoaia
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021/3516692
Email: primaria@mogosoaia.ro
Instituţia responsabilăPrimaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOVModalitate prestareNationalTimp de soluţionare10 zile calendaristiceTermen de arhivare5 aniTermen de completare dosar3 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Declaratie taxa salubritate PFFormular predefinit
2Declaratie precolectarea selectiva a deseurilorFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare de plataNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
Lista profesiilor reglementate din RomaniaCardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.