Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declarare autovehicule PF/PJ peste 12 tone

Descriere procedură

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.
Căi de atac

​In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021 351 66 92
E-mail: primaria@mogosoaia.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
10 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Acte de proprietate autovehicol(e)Documente pe care le scanați/fotografiați și care atestă dreptul de proprietate , exemple de caz:

- Contract de vânzare - cumpărare,
- Factura,
- Fișa de înmatriculare D.P.R.C.I.V
- Cartea de identitate a autovehiculului,
- Atestat RAR dacă mașina are suspensie pneumatică.
sau
- Contract de donație,
- Certificat de moștenire,
- Cartea de identitate a autovehiculului,
- Atestat RAR dacă mașina are suspensie pneumatică.
sau
- Certificat de atestare fiscală (de la vânzător)
- Cartea de identitate a autovehiculului,
- Atestat RAR dacă mașina are suspensie pneumatică.
sau
- Acte de dobândire traduse de traducător autorizat (pentru autovehicule aduse din străinătate)
- Fișa de înmatriculare D.P.R.C.I.V
- Cartea de identitate a autovehiculului,
- Atestat RAR dacă mașina are suspensie pneumatică.
sau
- Contract de leasing sau contract de cesiune
- Fișa de înmatriculare D.P.R.C.I.V
- Cartea de identitate a autovehiculului,
- Atestat RAR dacă mașina are suspensie pneumatică.
și/sau
- orice alt document relevant.
Atasament-
2Act de identitate proprietar sau împuternicit PJ (C.I. , B.I.)Atasament-
3Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport peste 12 tone
Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport peste 12 tone

În situația în care impuneți mai mult de 3 mijloace de transport de aceeași capacitate cilindrică simultan, completați o nouă declarație

Tipizatul declarației poate fi incarcat in una din variante:

  • -descărcat, listat, completat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem
  • -descărcat, completat electronic până la semnătura, printat, semnat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem
  • -descărcat, completat electronic 100%, aplicată semnătura digital calificată și depus electronic în sistem
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare privind emiterea Deciziei de ImpunereNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.