Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declarare teren PF

Descriere procedură

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.

În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

Căi de atac

​In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

​Comuna Mogosoaia
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021 351 66 92
E-mail: primaria@mogosoaia.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Imputernicire și/sau actele de identitate ale proprietarilor sau împuternicițilorAtasament-
2Documente ce atestă dreptul de proprietate juridică al deținătoruluiDocumente ce atestă dreptul de proprietate unul din următoarele :
- Contract de vânzare cumpărare,
- Contract de donație,
- Certificat de moștenire,
- Contract de întreținere,
- Sentință civilă
- Titlul de proprietate
Atasament-
3Extras de carte funciarăAtasament-
4Certificatul categoriei de folosință de la Registrul AgricolAtasament-
5Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe terenDeclarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren

Tipizatul declarației poate fi incarcat in una din variante:

a) descărcat, listat, completat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem

b) descărcat, completat electronic până la semnătura, printat, semnat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem

c) descărcat, completat electronic 100%, aplicată semnătura digital calificată și depus electronic în sistem
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare privind emiterea Deciziei de ImpunereNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.