Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Declarare cladire nou construita PF

Descriere procedură

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în legislatie se prevede diferit.

În cazul construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact

Comuna Mogosoaia
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021 351 66 92
E-mail: primaria@mogosoaia.ro

Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
30 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Imputernicire și/sau actele de identitate ale proprietarilor sau împuternicițilorAtasament-
2Procesul verbal de recepție a lucrărilorAtasament-
3Autorizația de construireAtasament-
4Declarația pentru terminarea lucrărilorAtasament-
5Schițele construcției pentru fiecare nivel construitAtasament-
6Certificatul energeticAtasament-
7Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiriDeclarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri semnată de proprietar sau împuternicit

Tipizatul declarației poate fi depus in una din variante :

a) descărcat, listat, completat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem

b) descărcat, completat electronic până la semnătura, printat, semnat olograf, scanat/fotografiat, depus electronic în sistem

c) descărcat, completat electronic 100%, aplicată semnătura digital calificată și depus electronic în sistem
Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Notificare privind emiterea Deciziei de ImpunereNotificare-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.