Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale

Descriere procedură
 Procedura se adresează persoanelor juridice proprietare de bunuri imobile care au certificat calificat cu semnătură electronică extinsă și care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală. Certificatul de atestare fiscala se emite de Compartimentul Taxe si Impozite al Primariei Mogosoaia la solicitarea contribuabililor în baza unei cereri pentru eliberarea certificatului fiscal, completată și semnată cu semnătură electronică extinsă sau la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, precum și la solicitarea notarului public, conform delegării date de către contribuabil.
   În cazul înstrăinării dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, certificatul fiscal trebuie să ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul. Certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.


Alte informații

- pentru eliberarea certificatului în cel mult 2 zile se plătește o taxă specială de 2 lei în contul RO77TREZ42221360206XXXXX Trezoreria Buftea CF 4420830.

În cazul în care solicitarea certificatului fiscal se face de către notarul public acesta este obligat să atașeze și delegarea dată de către contribuabil (semnată electronic).

În cazul în care solicitantul este o altă persoană decât asociatul sau administratorul firmei se atașează și acordul dat de persoana juridică proprietara imobilului sau bunului mobil (semnată electronic).

După înregistrarea cererii de eliberare a certificatului fiscal veți primi un e-mail cu sumele datorate care pot fi plătite pe Portalul www.ghiseul.ro (prin autentificare sau fără autentificare). După efectuarea plății vă rugăm să transmiteți dovada plății.

Certificatele de atestare fiscală electronice vor purta semnătura digitală. Documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat și prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea lui în format electronic. Orice modificare a certificatelor de atestare fiscală în format electronic duce la pierderea valabilității acestuia.

Documentul electronic semnat digital se află sub protecția Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și va produce aceleași efecte ca și actul în forma autentică.
Căi de atac

In cazul unui litigiu intre beneficiar si autoritatea competenta sunt aplicabile dispozitiile de drept comun.

Date de contact
Comuna Mogosoaia
Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 138, Mogosoaia, Ilfov
Telefon: 021/3516692
Email: primaria@mogosoaia.ro
Instituţia responsabilă
Primaria Comunei Mogosoaia,Județ ILFOV
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
2 zile calendaristice
Termen de arhivare
10 ani
Termen de completare dosar
2 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
1 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1Copie BI/CI persoanei care solicita certificatul;Atasament semnat electronic-
2Cerere tipCerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local model ITL 012/2016Formular predefinit semnat electronic

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local model ITL 013/2016;Atasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare
2Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.