Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoaşterea automată, de către Universitatea de Medicina şi Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură  stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, prevăzute în anexa din OM 5922/15.12.2016.

Prevederile prezentei metodologii se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elevețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut funcţii didactice în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în „Lista universităţilor de prestigiu din alte state”, aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic.

Căi de atac

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității. Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de la înregistrare de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului. Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

Date de contact
Prorectorat Didactic UMF
Str. Victor Babeş nr 8 et. V, Cluj Napoca
Telefon: +40 264 597.256 int 2122; +40 374-834.122
E-mail: prorectoratdidactic@umfcluj.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca,Județ CLUJ
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
20 zile calendaristice
Termen de arhivare
100 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
5 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Dovada achitării taxei de evaluare a dosarului

Dovada achitării taxei de evaluare a dosarului

Document scanat-
2Recomandare semnată de conducerea unei instituţii acreditate de învaţământ universitar din străinătate

Recomandare semnată de conducerea unei instituţii acreditate de învaţământ universitar din străinătate

Document scanat-
3Dovada funcţiei didactice, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 1 alin (1) şi (2) - copie si traducere legalizată

Dovada funcţiei didactice, eliberată de instituţiile prevăzute la art. 1 alin (1) şi (2)- copie si traducere legalizată

Document scanat-
4Diploma de doctor sau atestatul de recunoaştere emis de CNRED

Diploma de doctor, dacă actul de studii este obţinut în România sau la una din instituţiile acreditate de învaţământ universitar menţionate la art. 1 alin (1)şi (2), respectiv atestatul de recunoaştere emis de CNRED, dacă actul de studii este obţinut la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate

Document scanat-
5Curriculum vitae (europass) - semnat de solicitant

Curriculum vitae (europass) - semnat de solicitant

Document scanat-
6Act de identitate -copie-

Act de identitate -copie- şi dovada schimbării numelui (dacă e cazul) - copie şi traducere legalizată 

Document scanat-
7Formular tip (GDPR)

Formular tip (GDPR) - acord completat de consimţământ privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Formular predefinit
8Cerere tip

Cerere tip de recunoaştere, semnată şi datată de către solicitant

Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie de recunoaştere sau nerecunoaştereAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaProfesia de cadru didactic se găsește la poziția nr. A.8 din Anexa nr. 2 din Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanProfesia de cadru didactic nu se poate recunoaşte utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInormaţiile se regăsesc în secţiunea Descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.