Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedura privind recunoașterea de către Universitatea Apollonia din Iași a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în străinătate în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

Descriere procedură

Procedura stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea automată, de către Universitatea Apollonia din Iași (UAI), a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate persoanelor care solicită ocuparea unei funcții didactice în cadrul UAI  recunoaşte funcțiile didactice din învățământul universitar obținute la: 

a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană; 

b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;

c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Recunoaşterea funcțiilor didactice obținute în străinătate conform prezentei metodologii este valabilă şi produce efecte juridice doar la nivelul UAI.

Lista universităților de prestigiu din alte state: https://cnred.edu.ro/ro/universitati-de-top

Căi de atac

Contestaţia formulată de solicitant va fi analizată şi soluţionată de către Senatul UAI, în termen de cel mult 45 zile de la data înregistrării la universitate. Hotărârea Senatului asupra contestaţiei este irevocabilă la nivelul Universităţii Apollonia din Iași și se comunică solicitantului prin poştă la adresa de corespondență indicată.

Date de contact
Secretariat Rectorat
Str. Păcurari, nr. 11, Mun. Iași, Jud.Iași
Telefon: 0771 597 293
E-mail: rectorat@univapollonia.ro
Website: www.univapollonia.ro

Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Apollonia din Iasi,Județ IASI
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
45 zile calendaristice
Termen de arhivare
50 ani
Termen de completare dosar
20 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Actul de identitate
În copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz)
Document scanat-
2Diploma de doctorObținută la una din instituțiile acreditate de învățământ universitar (în copie şi traducere legalizată), însoțită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituția emitentă a actului de studii care să conțină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obținut diploma şi titul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor)Document scanat-
3Curriculum vitae

Curriculum vitae, semnat de către solicitant

Document scanat-
4Lista de lucrări și contribuții științifice

Lista de lucrări și contribuții științifice, semnată de către solicitant

Document scanat-
5Dovada funcției didacticeEliberată de:
a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European şi din Confederația Elvețiană; 
b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată/actualizată prin ordin al ministrului de resort;
c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Document scanat-
6Cerere tipÎn cerere se vor menționa obligatoriu toate datele de contact (corespondență) ale solicitantului, în vederea comunicării pe parcursul procesului de recunoaştere, solicitantul asumându-şi corectitudinea datelor declarate. Nesoluționarea cererii nu poate fi imputată universității în cazul în care solicitantul nu urmăreşte corespondența primită sau nu dă curs în termen solicitărilor privind dosarul de recunoaştere.Formular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizie RectorAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5922/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaTitlul de doctor se gaseste în Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanDiploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate nu se pot recunoaște utilizând Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionale

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.