Ordonanta de urgenta nr. 190/2000

 

din 09/11/2000

Versiune actualizata la data de 07/04/2007

 

privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania

 

 

    __________

    @Text actualizat la data de 07.04.2007 avandu-se in vedere republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1224 din 20 decembrie 2004. Actul include modificarile din urmatoarele acte:

   - Legea nr. 591/2004

   - Legea nr. 458/2006

   - Legea nr. 82/2007.

 

   - Titlul actului a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

 

   Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

   1. a) metale pretioase - aurul, argintul si metalele platinice, sub orice forma; titlurile minime ale metalelor pretioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta sunt cele prevazute in normele de aplicare a acesteia;@

   b) metale platinice - platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul si iridiul;@

   c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor pretioase este aplicabil si perlelor naturale si de cultura, precum si pietrelor naturale de calitate gema, a caror lista va fi anexata la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;@

   d) aur financiar - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice in scopul realizarii unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, avand titlul minim de 995/1.000, precum si sub forma de monede din aur avand titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pietele Uniunii Europene. Operatiunile cu aur financiar se realizeaza atat prin livrare fizica, cat si prin operatiuni in conturi de metal pretios sau hartii de valoare exprimate in aur, detinute la banci;

   e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezerva oficiala de Banca Nationala a Romaniei. Aurul monetar se prezinta de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum si bare standard cu titlul minim de 995/1.000;

   f) Abrogat;@

   g) Abrogat;@

   h) Abrogat.@

   2. operatiuni cu metale si pietre pretioase - actele de comert si faptele de comert cu metale pretioase si pietre pretioase, care au ca obiect:

   a) producerea metalelor pretioase;

   b) prelucrarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

   c) vanzarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

   d) cumpararea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

   e) pastrarea in depozit a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase pentru cauza de comert;

   f) introducerea in tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

   g) scoaterea din tara a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;

   h) mijlocirea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase;

   i) transportul de metale pretioase si pietre pretioase, cu exceptia transportului efectuat in tranzit vamal;

   j) prestari de servicii care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;

   k) marcarea metalelor pretioase;

   l) alte acte de comert si fapte de comert care au ca obiect metale pretioase si pietre pretioase;@

   3. titlu - proportia de metal pretios fin continuta de un obiect, exprimata in miimi;@

   4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfasura operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase;@

   5. Abrogat;@

   6. Abrogat;@

   7. marcarea metalelor pretioase - operatiunea de atestare a continutului de metal pretios fin, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garantie proprie a producatorului intern, a importatorului si/sau a vanzatorului cu amanuntul ori, dupa caz, a marcii de certificare;@

   8. marca de garantie proprie - semnul individual stabilit si inregistrat la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplica pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase de catre producatorul intern, importator sau vanzatorul cu amanuntul;@

   9. marca titlului - semnul conventional, diferit in functie de titlul metalului pretios, care se aplica pe bijuteriile si obiectele din metale pretioase;@

   10. marca de certificare - semnul conventional care se aplica pe bijuterii si pe obiectele din metale pretioase de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in cazul in care producatorul intern, importatorul si/sau vanzatorul nu sunt autorizati sau nu doresc sa isi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.@

    __________

    @Literele a), b) si c) de la pct. 1 au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 458/2006.

   - Literele f), g) si h) de la pct. 1 au fost abrogate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 458/2006.

   - Pct. 2, 3 si 4 au fost modificate prin art. I pct. 5 din Legea nr. 458/2006.

   - Pct. 5 si 6 au fost abrogate prin art. I pct. 6 din Legea nr. 458/2006.

   - Pct. 7-10 au fost modificate prin art. I pct. 7 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL II@
  Rezerva de stat de metale pretioase

 

   Art. 3. - Abrogat.@

    __________

    @Capitolul II, ce contine art. 3, a fost abrogat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL III
  Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice care
dobandesc, detin sau efectueaza operatiuni cu metale si pietre pretioase

 

   Art. 4. - Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 5. - Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 6. - Persoanele fizice si juridice pot efectua operatiuni de vanzare, cumparare si tranzactionare cu aur financiar numai prin intermediul bancilor autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau, dupa caz, printr-o banca autorizata pentru astfel de operatiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 7. - Operatiunile cu aur monetar se efectueaza in exclusivitate de Banca Nationala a Romaniei, conform statutului sau de functionare.

 

   CAPITOLUL IV
  Autorizarea operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase@

    __________

    @Titlul capitolului IV a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 8. - (1) Operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase, prevazute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de catre persoanele fizice sau juridice numai in baza autorizatiei eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor pe perioada nedeterminata, vizata anual de catre aceasta.@

   (2) Nu sunt supuse regimului autorizarii operatiunile prevazute la art. 2 pct. 2 daca acestea se efectueaza pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice si daca nu se urmareste obtinerea unui profit.@

   (3) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilita de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, iar conditiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

    __________

    @Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 12 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL V
  Evidenta operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase@

    __________

    @Titlul capitolului V a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 9. - Persoanele fizice si juridice autorizate sa efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase au obligatia sa asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise in aplicarea prezentei ordonante de urgenta.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 10. - Persoanele fizice si juridice mentionate la art. 9 au obligatia sa puna la dispozitie organelor abilitate toate documentele si evidentele solicitate de acestea.

   Art. 11. - Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL VI
  Marcarea metalelor pretioase@

    __________

    @Titlul capitolului VI a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 12. - (1) In vederea prevenirii unor acte de comert sau fapte de comert ilicite, metalele pretioase trebuie sa fie marcate inainte de comercializare sau, dupa caz, inainte de expunerea spre comercializare.

   (2) Anterior marcarii, metalele pretioase trebuie sa fie supuse unei analize fizice sau chimice, in vederea stabilirii titlului acestora.

   (3) Procedurile de analiza si marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin hotarare a Guvernului.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 13. - Controlul marcarii metalelor pretioase se va efectua de catre personalul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor abilitat in acest sens, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL VI1
  Atributiile Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor@

    __________

    @Titlul capitolului VI1 a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 14. - In desfasurarea activitatii sale Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie in masura ca, pe teritoriul Romaniei:

   a) sa emita norme interne de lucru si sa stabileasca tarifele pentru activitatile de analiza, marcare si expertizare pe care le efectueaza;

   b) sa stabileasca marcile utilizate pentru marcarea metalelor pretioase;@

   c) sa efectueze expertize ale metalelor pretioase si ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecata si de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmarire penala, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice;

   d) Abrogat.@

    __________

    @Litera b) a fost modificata prin prin art. I pct. 19 din Legea nr. 458/2006.

   - Litera d) a fost abrogata prin art. I pct. 14 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 15. - (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor isi exercita drepturile si obligatiile specifice activitatilor de analiza, marcare, expertizare si autorizare printr-o structura organizatorica ale carei organizare si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului.

   (2) Sursele de finantare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL VII
  Sanctiuni

 

   Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea penala, contraventionala sau administrativa, dupa caz.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 17. - (1) Falsificarea in orice mod a marcilor de titlu, a marcilor de garantie proprie sau a marcilor de certificare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

   (2) Folosirea marcilor de titlu, a marcilor de garantie proprie sau a marcilor de certificare false ori folosirea unor marci neinregistrate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.

   (3) Bunurile care au aplicata o marca falsa sau falsificata se confisca.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 18. - Desfasurarea fara autorizatie a operatiunilor cu metale pretioase si pietre pretioase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 19. - Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor pretioase, fara ca acestea sa fie marcate in prealabil potrivit prevederilor legale in vigoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum si cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contraventiei.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 20. - Contraventiile prevazute la art. 18 si 19 se constata si se sanctioneaza de personalul imputernicit in acest sens, dupa caz, de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice sau Ministerul Administratiei si Internelor, potrivit atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 21. - Contraventiilor prevazute la art. 18 si 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 22. - (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase, in cazul incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

   (2) In cazul nerespectarii ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizatiei.

   (3) Situatiile in care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei, precum si procedura de reautorizare pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si cu pietre pretioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

   (4) Impotriva ordinului sau, dupa caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizatiei se poate formula contestatie, in termenele si in conditiile prevazute de lege.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 458/2006.

 

   CAPITOLUL VIII
  Dispozitii tranzitorii si finale

 

   Art. 23. - (1) In situatia in care autorizatia a fost retrasa, cel care o detinea are obligatia ca, in termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte si bijuterii din metale pretioase, precum si stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei.

   (2) In cazul suspendarii autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul sa efectueze operatiuni cu metale pretioase sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 24. - Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 25. - (1) Metalele pretioase si pietrele pretioase considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege se depun la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice.

   (2) Procedura de manipulare si depozitare a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase la unitatile de trezorerie ale Ministerului Finantelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice.

   (3) Valorificarea metalelor pretioase si a pietrelor pretioase prevazute la alin. (1) se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 26. - (1) Persoanele fizice si juridice ale caror obiecte din metale pretioase si pietre pretioase de natura celor prevazute la art. 4 au fost preluate abuziv de catre stat pot solicita restituirea acestora judecatoriei in raza careia domiciliaza sau isi au sediul, pana la data de 31 decembrie 2009.@

   (11) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si mostenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice indreptatite.@

   (12) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin preluare abuziva se intelege preluarea efectuata in baza urmatoarelor acte normative:

   a) Legea nr. 638/1946 pentru controlul productiei, prelucrarii si circulatiei metalelor pretioase;

   b) Legea nr. 284/1947 pentru cedarea catre Banca Nationala a Romaniei a aurului, valutelor efective si altor mijloace de plata straine;

   c) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945;

   d) Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare;

   e) Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase;

   f) Decretul nr. 302/1965 privind unele masuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele si pietrele pretioase;

   g) Decretul nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase.@

   (2) In cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase preluate abuziv, care nu se mai regasesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despagubiri in conditiile si in limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.@

   (21) Banca Nationala a Romaniei recupereaza de la Ministerul Finantelor Publice sumele reprezentand contravaloarea obiectelor din metale pretioase si pietre pretioase restituite in natura, despagubirile acordate persoanelor indreptatite si cheltuielile determinate de obtinerea si punerea in executare a hotararilor judecatoresti, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.@

   (3) Cererile si actiunile in justitie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), sunt scutite de taxa de timbru.

    __________

    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 591/2004.

   - Alineatele (11) si(12) au fost introduse prin art. I pct. 2 din Legea nr. 591/2004.

   - A se vedea Legea nr. 591/2004 care prin art. II prevede: "Persoanele indreptatite in baza prevederilor art. 26 alin. (1) si (11) din O.U.G. nr. 190/2000, carora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, li s-au respins actiunile judecatoresti definitive si irevocabile, pot introduce actiuni noi in baza prezentei legi, pana la data de 31 decembrie 2006.".

   - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 458/2006.

   - Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 27 din Legea nr. 458/2006.

   - Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 82/2007.

 

   Art. 27. - Metalele pretioase si pietrele pretioase aflate in inventarul Bancii Nationale a Romaniei se valorifica, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 458/2006.

 

   Art. 28. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).

   (2) Ministerul Finantelor Publice va emite, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotarare a Guvernului.

    ___________

   *) Termenul de intrare in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat pana la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002.

 

   Art. 29. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

   a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase;

   b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase;

   c) orice alte dispozitii contrare.