ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier

 

Avānd īn vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea īn construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii īn construcţii, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 272/1994,

īn baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind īnfiinţarea Inspectoratului de Stat īn Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. e) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat īn Construcţii - I.S.C.,

Īn temeiul art. 11 alin. (2) şi al art. 13 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3

La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat īn Construcţii nr. 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 184 din 23 martie 2010, se abrogă.

Art. 4

Inspectoratul de Stat īn Construcţii - I.S.C. va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

-****-

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general