ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi īncercări īn activitatea de construcţii īn vederea autorizării

 

Avānd īn vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea īn construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 10 lit. k) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii īn construcţii, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 272/1994, precum şi ale art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 15 din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi īncercări īn activitatea de construcţii, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 808/2005,

īn baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind īnfiinţarea Inspectoratului de Stat īn Construcţii - ISC, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare, şi ale art. 3 pct. II lit. c) şi j) din anexa nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat īn Construcţii - ISC,

Īn temeiul art. 11 alin. (2) şi art. 13 alin. (6) din Hotărārea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.

Art. 1

Se aprobă Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi īncercări īn activitatea de construcţii īn vederea autorizării, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3

La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat īn Construcţii - ISC nr. 153/2010 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi īncercări īn activitatea de construcţii īn vederea autorizării, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 187 din 24 martie 2010, se abrogă.

Art. 4

Inspectoratul de Stat īn Construcţii - ISC va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.