ORDONANTA nr. 63 din 30 august 2001 privind înfiintarea

Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Forma sintetica la data 14-May-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 25-Nov-2009 actul a fost a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2009 )

(la data 21-Aug-2008 actul a fost a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2008 )

(la data 11-Dec-2001 actul a fost aprobat de Legea 707/2001 )

(la data 29-Oct-2001 actul a fost a se vedea referinte de aplicare din Regulament din 2001 )

 

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. 1

(1)Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, printr-un consilier de stat, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(la data 10-May-2012 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. XI, punctul 1. din Ordonanta urgenta 16/2012 )

(2)Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercita, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii în constructii.

(la data 11-Dec-2001 Art. 1, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 707/2001 )

(3)Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. are în structura sa organizatorica 7 directii regionale în constructii si Directia Regionala în Constructii Bucuresti - Ilfov, unitati fara personalitate juridica, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.

(la data 11-Nov-2011 Art. 1, alin. (3) modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 93/2011 )

Art. 2

Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. se constituie prin preluarea activului si pasivului inspectoratelor în constructii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si ale Inspectoratului de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(la data 10-May-2012 Art. 3 abrogat de Art. XI, punctul 2. din Ordonanta urgenta 16/2012 )

Art. 4

(la data 27-Jan-2010 Art. 4, alin. (1) abrogat de Art. 14, litera C. din Ordonanta urgenta 1/2010 )

(la data 27-Jan-2010 Art. 4, alin. (2) abrogat de Art. 14, litera C. din Ordonanta urgenta 1/2010 )

(3)Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale în constructii.

(la data 27-Jan-2010 Art. 4, alin. (4) abrogat de Art. 14, litera C. din Ordonanta urgenta 1/2010 )

Art. 5

Conducerea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. este asigurata de  inspectorul general, cu rang de secretar de stat, numit si revocat din functie prin decizie a primului-ministru.

(la data 10-May-2012 Art. 5 modificat de Art. XI, punctul 3. din Ordonanta urgenta 16/2012 )

Art. 6

(1)Personalul salariat din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei care îsi desfasoara activitatea în cadrul directiei generale Inspectoratul de stat în constructii este considerat transferat în cadrul institutiei publice nou-înfiintate, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.

(la data 27-Jan-2010 Art. 6, alin. (2) abrogat de Art. 14, litera C. din Ordonanta urgenta 1/2010 )

(la data 27-Jan-2010 Art. 6, alin. (3) abrogat de Art. 14, litera C. din Ordonanta urgenta 1/2010 )

(4)Drepturile salariale ale personalului contractual al Inspectoratului de Stat în  Constructii - I.S.C. se stabilesc conform reglementarilor legale în vigoare aplicabile personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de  stat.

(la data 17-Nov-2010 Art. 6, alin. (4) modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 100/2010 )

(la data 27-Jan-2010 Art. 6, alin. (5) abrogat de Art. 14, litera C. din Ordonanta urgenta 1/2010 )

Art. 7

Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în  Constructii - I.S.C. se aproba prin hotarâre a Guvernului.

(la data 10-May-2012 Art. 7 modificat de Art. XI, punctul 4. din Ordonanta urgenta 16/2012 )

Art. 8

Hotarârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se modifica în mod corespunzator.

Art. 9

(1)Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)Pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin hotarâre a Guvernului se  va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în constructii din cadrul  Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza datelor din balantele contabile încheiate la 30 iunie 2001.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

 

 

 

ANEXA: Directiile regionale în constructii

 

 

Nr. crt. Structura Localitatea

I. Directia Regionala în Constructii Nord-Est Iasi

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Bacau

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Botosani

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Piatra-Neamt

4. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Suceava

5. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Vaslui

II. Directia Regionala în Constructii Sud-Est Constanta

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Braila

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Buzau

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Focsani

4. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Galati

5. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Tulcea

III. Directia Regionala în Constructii Sud - Muntenia Ploiesti

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Alexandria

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Calarasi

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Giurgiu

4. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Pitesti

5. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Slobozia

6. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Târgoviste

IV. Directia Regionala în Constructii Sud-Vest - Oltenia Craiova

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Drobeta-Turnu Severin

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Râmnicu Vâlcea

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Slatina

4. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Târgu Jiu

V. Directia Regionala în Constructii Vest Timisoara

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Arad

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Hunedoara

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Resita

VI. Directia Regionala în Constructii Nord-Vest Cluj-Napoca

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Baia Mare

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Bistrita

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Oradea

4. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Satu Mare

5. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Zalau

VII. Directia Regionala în Constructii Centru Brasov

1. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Alba Iulia

2. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Miercurea-Ciuc

3. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Sfântu Gheorghe

4. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Sibiu

5. Compartimentele control si inspectie pentru calitatea lucrarilor în constructii Târgu Mures

VIII. Directia Regionala în Constructii Bucuresti - Ilfov Bucuresti

(la data 11-Nov- 2011 Actul completat de Art. I, punctul 2. Din Ordonanta urgenta 93/2011 )

Publicata în Monitorul Oficial cu numarul 536 din data de 1 septembrie 2001

Forma sintetica la data 14-May-2012. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® si tehnologia

Acte Sintetice sunt marci inregistrate ale Wolters Kluwer.