Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea automată în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate

Descriere procedură

LIMITE: Recunoașterea de către ULBS a a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate, obținute în străinătate are efecte juridice doar în cadrul ULBS și se realizează în vederea:

- participării la un concurs în vederea ocupării unui post didactic vacant în cadrul ULBS
- participării în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare din cadrul ULBS
- participării în comisiile de evaluare a tezelor de doctorat;
- participării ca „profesor invitat” la diverse activități științifice și/sau didactice în cadrul ULBS.
- respectării prevederilor legislației în vigoare și a hotărârilor Senatului ULBS.

Căi de atac

Contestarea deciziei Rectorului ULBS de a nu emite atestatul de recunoaștere se depune la Registratura ULBS sau pe platforma PCUe în termen de 15 zile lucrătoare de la înștiințarea solicitantului printr-o cerere motivată (model anexat). Contestațiile sunt analizate și soluționate de către o comisie de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului, care va reevalua dosarul și va propune o soluție în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Refuzul ULBS de a emite decizia de recunoaștere poate fi atacat în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Date de contact
Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu
Telefon: 0269 218 165
Fax: 0269 217 887
E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro
Registru de linkuri
Instituţia responsabilă
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,Județ SIBIU
Modalitate prestare
National si transfrontalier
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
99 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentDocument obligatoriuNecesită semnătură electronicăTip documentDescarcă
1f) CV EUROPASSCV-ul detaliat al solicitantului în format EUROPASSDocument scanat-
2g) Lista de lucrăriLista de lucrări științifice publicateDocument scanat-
3d) (i) Diploma de doctor - copie și traducere legalizată dacă e cazuldacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort și actualizată periodic)Document scanat-
4d) (ii) Atestatul de recunoaștere emis de CNREDDacă actul de studii (diploma de doctor) este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;Document scanat-
5e) Dovada funcției didactice eliberată de instituția de unde provine, în condițiile legii – copie legalizatădovada funcției didactice eliberată de instituția de unde provine, în condițiile legii – copie legalizatăDocument scanat-
6c). Dovada schimbării numelui (dacă este cazul)Dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată;Document scanat-
7b) Actul de identitate – copie și traducere legalizată;Actul de identitate – copie și traducere legalizată;Document scanat-
8a) Cerere recunoaștere grad didacticFormular solicitare recunoaștere grad didacticFormular predefinit
9A5 Contestație recunoaștere grad didacticFormular contestație decizie recunoaștere grad didacticFormular predefinit
10A9 Cerere duplicat Atestat recunoaștere grad didacticCerere duplicat Atestat recunoaștere grad didacticFormular predefinit
11h) Dovada de plată a taxei de procesare a dosaruluidovada de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate (dacă este cazul).Dovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1DecizieAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *
3Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se regăsește la poziția nr. A.8 din Anexa 2 la Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanGradele didactice nu se poat recunoaște utilizând cardul profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.