Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Recunoașterea automată în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Descriere procedură
LIMITE: Recunoașterea de către ULBS a a funcțiilor didactice universitare obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate, obținute în străinătate are efecte juridice doar în cadrul ULBS și se realizează în vederea:- participării la un concurs în vederea ocupării unui post didactic vacant în cadrul ULBS- participării în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare din cadrul ULBS- participării în comisiile de evaluare a tezelor de doctorat;- participării ca „profesor invitat” la diverse activități științifice și/sau didactice în cadrul ULBS.- respectării prevederilor legislației în vigoare și a hotărârilor Senatului ULBS.

PROCEDURA DE CONTESTARE: Contestarea deciziei Rectorului ULBS de a nu emite atestatul de recunoaștere se depune la Registratura ULBS sau pe platforma PCUe în termen de 15 zile  lucrătoare de la înștiințarea solicitantului. Contestațiile sunt analizate și soluționate de către o comisie de soluționare a contestațiilor numită prin decizia Rectorului, care va reevalua dosarul și va propune o soluție în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
CĂI DE ATAC: Refuzul ULBS de a emite decizia de recunoaștere poate fi atacat în condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
DETALII DESPRE PROCEDURĂ: AICI
DATE DE CONTACT: https://www.ulbsibiu.ro/ro/contact/

FLUX GRAFIC


Instituţia responsabilăUniversitatea Lucian Blaga din Sibiu,Județ SIBIUModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare15 zile calendaristiceTermen de arhivare99 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare3 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1c) dovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizatădovada schimbării numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată
Atasament-
2d) (i) diploma de doctor – copie și traducere legalizatădacă actul de studii este obținut în România sau la una dintre instituțiile acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului de resort și actualizată periodicAtasament-
3b) actul de identitate - copie și traducere legalizatăactul de identitate - copie și traducere legalizatăDocument scanat-
4d) (ii) Atestatul de recunoaștere emis de CNREDdacă actul de studii este obținut la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate;Document scanat-
5e) diploma/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea,diploma/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituțiile din străinătate, traducere legalizatăDocument scanat-
6f) Curriculum Vitae format Europass– semnată olografCurriculum Vitae format Europass– semnată olografDocument scanat-
7g) lista lucrărilor științifice

lista lucrărilor științifice – semnată olograf.

Document scanat-
8A1 Cerere recunoaștere conducere doctorat / abilitareCerere recunoaștere conducere doctorat / abilitareFormular predefinit
9A5 Contestație decizie recunoaștere conducere doctorat sau abilitareContestație decizie recunoaștere conducere doctorat sau abilitareFormular predefinit
10A9 Cerere eliberare duplicat atestat recunoaștere conducere doctorat sau abilitareCerere eliberare duplicat atestat recunoaștere conducere doctorat sau abilitareFormular predefinit
11h) dovada de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaștere a diplomei și titlului de doctor (dacă este cazul).dovada de plată a taxei de procesare a dosarului de recunoaștere a diplomei și titlului de doctor (dacă este cazul).Dovada de plata-

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1DecizieAtasament semnat electronic-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate
2Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, *

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UECalificări obținute într-un stat din NON UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se regăsește la poziția nr. A.8 din Anexa 2 la Legea nr. 200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând cardul profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se regăsesc în descriere procedură

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.