Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate

Descriere procedură

Prezenta procedură stabileşte modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea de către Universitatea de Științe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate. Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe.

 

 Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de către Consiliul de Administrație a USAMV Cluj-Napoca.

Contestațiile la nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD - USAMV Cluj-Napoca, se vor depune în termen de 15 zile calendaristice de la primirea deciziei. Răspunsul la contestația depusă se va comunica, în termen de 5 zile calendaristice, de către conducerea IOSUD – USAMV Cluj-Napoca. Decizia finală poate fi atacată ulterior la instanțele de judecată

 Detalii despre procedura se gasesc la link-ul urmator:

https://www.usamvcluj.ro/procedura-privind-recunoasterea-de-catre-usamv-cluj-napoca-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-sau-a-abilitarii-obtinute-in-strainatate/


Date de contact: Calea Mănăştur Nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca, România, Telefon + 40-264-596.384, Fax: + 40-264-593.792; Email: doctorat@usamvcluj.ro

Instituţia responsabilăUniversitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca,Județ CLUJModalitate prestareNational si transfrontalierTimp de soluţionare30 zile calendaristiceTermen de arhivare100 aniTermen de completare dosar5 zile calendaristiceNotificare la expirarea termenului de soluţionare15 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1Act de identitateactul de identitate (în copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul) şi, dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele de pe actele de studii (în copie legalizată, respectiv copie şi traducere legalizată, după caz)Document scanat-
2Diploma de doctordiploma de doctor obţinută la una din instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 1 din metodologie (în copie şi traducere legalizată), însoţită, dacă este cazul, de un document eliberat de instituţia emitentă a actului de studii care să conţină denumirea domeniului de studii universitare de doctorat în care solicitantul a obţinut diploma şi titul de doctor (acest document nu este necesar dacă domeniul de doctorat este indicat în diploma de doctor)Document scanat-
3Rezumatul tezei de doctoratrezumatul tezei de doctorat semnat pe fiecare pagină și teza de doctorat în format electronic sau link către adresa site-ului unde este postat(ă) rezumatul/teza, într-o limbă de circulaţie internaţională (link-ul va fi indicat în cererea de recunoaştere a diplomei de doctor)Document scanat-
4CVcurriculum vitae actualizat și semnat pe fiecare pagină, care să includă detalii privind stagiul de doctorat desfăşurat în străinătateDocument scanat-
5Lista de lucrări şi contribuţii ştiinţificelista de lucrări şi contribuţii ştiinţifice, asumată prin semnarea de către solicitantDocument scanat-
6Cerere de recunoasterecererea de recunoaştere a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, redactată conform modelului  și semnată de către solicitantFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere a diplomei de Doctor de către Consiliul de Administratie a USAMV Cluj-NapocaDocument-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1ORDIN Nr. 5923/2016 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate.

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaTitlul de doctor se gaseste în Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioareCardul Profesional EuropeanDiploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate nu se pot recunoaște utilizând Cardul Profesional EuropeanProcedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în „Descriere procedură”

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.