Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProceduraVizualizare
eDirect

ProceduraVizualizare

Metodologia privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate

Descriere procedură

Prin această procedură se recunoaşte în cadrul Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu calitatea de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate în străinătate. Procedura se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană, care au obţinut calitatea de conducător de doctorat în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în "Lista universităţilor de prestigiu din alte state", aprobată prin OMECTS nr. 5825/2016 şi actualizată periodic, în vederea stabilirii pe teritoriul României.

Doar în cazul exercitării temporare, se aplică direct dispoziţiile din Legea nr. 200/2004 şi Art. 296 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2001:

(1) Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat, prin plata cu ora, conform prezentei legi.

(2) Angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică şi profesională recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, se avizează de către consiliul departamentului şi se aprobă de consiliul de administraţie.

Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.


Detalii despre procedură se găsesc la linkul următor: 
Căi de atac

Contestaţia se depune la academie. Ulterior, decizia definitivă a Academiei poate fi atacată la instanţele de judecată.

Date de contact
Adresa: Str. Revolutiei nr. 3-5 Sibiu, SB 550170 Romania
Telefon: +40-269-432990 
Fax: +40-269-215554
E-mail: office@armyacademy.ro
Instituţia responsabilă
Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu,Județ SIBIU
Modalitate prestare
National
Timp de soluţionare
15 zile calendaristice
Termen de arhivare
5 ani
Termen de completare dosar
5 zile calendaristice
Notificare la expirarea termenului de soluţionare
2 zile calendaristice

Documente necesare

Nr. Crt.Nume documentDescriere documentTip documentDescarcă
1CerereCerereFormular predefinit

Documente finale

Nr. Crt.Nume documentTip documentDescarcă
1Atestat Document-

Acte normative

Nr. Crt.Act normativDescarcă
1Ordin MENCȘ pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținute în instituțiile de învățământ universitar acreditate din străinătate

Profesii reglementate

Calificări obținute într-un stat din UEProcedură pentru stabilire permanentăLista profesiilor reglementate din RomaniaCalitatea de conducător de doctorat se găsește la poziția nr.A.8 din Anexa 2 din Legea nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România cu modificările și completările ulterioare.Cardul Profesional EuropeanCalitatea de conducător de doctorat nu se poate recunoaște utilizând Cardul Profesional European.Procedura de recunoastere a calificarilor profesionaleInformațiile se găsesc în Descriere procedură.

Cookie-urile ne ajută să vă îmbunătățim experiența pe site-ul nostru. Prin continuarea navigării pe site-ul PCUe, veți accepta implicit folosirea de cookie-uri pe parcursul vizitei dumneavoastră.